مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (258)

1-4-2-داوری در قرآن و روایات :381-4-2-1-مفهوم داوری در فقه :381-4-2-2-داوری در قرآن :391-4-2-3- داوری در روایات401-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی:411-4-4- سابقه تاریخی داوری :421-4-5- انواع داوری:431-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی431-4-5-1-1- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (256)

2-1بخش اول:انعطاف پذیری142-1-1 انعطاف پذیری منابع انسانی142-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو162-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی172-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی182-2-1 تعریف تغییر182-2-2 تعاریف تحول در سازمان182-2-3 مدیریت تغییر192-2-4 تغییرات فردی192-2-5- تعریف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (253)

ÇíÑÇäÊјíåÇãÑí˜ÇÊáİÇÊ ÚÇÏí(ÏÑÕÏ)Óä ˜ÔÊÇÑ(ÑæÒ)1050441˜ãÊÑ ÇÒ 341æÒä ˜ÔÊÇÑ(˜íáæÑã)ÖÑíÈ?ÊÈÏíá3/23/21/2 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

  موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم Read more…

By 92, ago