دسته‌بندی نشده

تلاش¬های صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با …

از جمله کشورهایی که سعی داشته اصول اعلامیه حقوق بشر از جمله ماده 18 آن که در خصوص آزادی بیان می­باشد را با احکام اسلامی تلفیق نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­باشد اینکه به Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است. 2- حقوق بشر جهانشمول افسانه است. 3- حق قانونگذاری در انحصار خداوند می­باشد. 4- منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

شکنجه-مفهوم حقوقی

شکنجه در لغت این­گونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»[1] در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار» [2] و هم­چنین «آزار دادن کسی برای Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

«پول‌شویی»

مسأله «پول شویی» با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. كشفی كه به تشكیل پرونده ایتالیایی – آمریكایی منجر شد. برخی عقیده دارند كه ریشه Read more…

By 92, ago