دسته‌بندی نشده

نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است. 2- حقوق بشر جهانشمول افسانه است. 3- حق قانونگذاری در انحصار خداوند می­باشد. 4- منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی Read more…

By 92, ago