پایان نامه ارشد :

تا به حال هیچ فرآیند تولیدی اختراع و انجام نشده است، که به کار انسانی نیازمند نباشد. بنابر این هیچ تولیدی بدون مشارکت انسان صورت نمی گیرد. نقش منابع انسانی از کار بدنی به پیشرفته ترین مرحله رسیده است، یعنی انسان بیشتر فکر کند و ماشین کار کند.

صنعت ساخت و ساز شهری در ایران یکی از بخش های صنعت ساخت محسوب می شود که در دهه های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است، که این رشد در سال های پس از انقلاب بیشتر خود را نشان داده است. این روند نشان می دهد که متخصصان و مهندسین کشورمان به پیشرفت های قابل توجهی در این صنعت دست یافته اند و کارفرمایان، مهندسین مشاور و نیز پیمانکاران توانسته اند به تجربیات خوبی در این زمینه دست پیدا کنند.

گرچه گفته می شود هر پروژه ساخت و سازی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر موقعیت محلی، طراحی و اجرا می باشد، اما بسیاری از عوامل موثر بر بهره وری ساخت در همه
پروژه ها یکسان است، که البته ممکن است میزان تاثیر آنها در هر پروژه ای متفاوت باشد. بنابراین نکته ای که نباید از آن غافل شد استفاده از تجربیات گذشته در پروژه های آتی است.

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

در این تحقیق با موضوع ” بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری” ، همان طور که از عنوان تحقیق نیز مشخص است، فقط عامل منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است تا براساس تجربیات پروژه های گذشته فاکتورهای موثر بر این عامل در بهره وری ساخت و ساز شهری شناسائی، طبقه بندی و اولویت دهی شده و با در نظر گرفتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این فاکتورها قدمی در جهت بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری و در نتیجه رشد این صنعت در کشور در برداشته شود.

 • بیان مسأله

در اهمیت منابع انسانی همین بس که گفته اند:” امروزه سرمایه اصلی پروژه های عمرانی منابع انسانی است.” برای دست یابی به اهداف پروژه و رسیدن به بهره وری معقول در پروژه ها لازم است که عوامل بهره ور در منابع انسانی شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. از آنجا که بررسی عملکرد و یافتن عوامل موثر بر بهره وری در پروژه ها امری مهم و ضروری است، پس بهتر است این وظیفه بر عهده مدیران عمرانی که همان مدیران پروژه هستند، قرار گیرد.

در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری پرداخته می شود. با توجه به اهمیتی که منابع در پروژه های عمرانی دارند، منابع انسانی نسبت به سایر منابع همچون زمان، هزینه، مواد و مصالح کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و یا اگر بررسی شده با سرعت و به صورت مختصر بوده است. در مورد صنعت ساخت نیز، اهمیت منابع انسانی کمتر از سایر صنایع نمی باشد.

از آنجایی که کشور ایران جزء کشورهای در حال توسعه است و نیروی کار فراوان هم در آن وجود دارد، پس لازم است که تامل بیشتری بر حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود. اثرات مثبت و منفی که منابع انسانی بر سایر منابع و بهره وری پروژه می گذارد در موقعیت پروژه نقش مهمی دارد، که اغلب از دید مسئولین و مدیران پروژه ها نادیده گرفته می شود .

در این راستا با ایجاد ارتباطی بین رشته های مدیریت و عمران علم جدیدی حاصل شده است که مهندسی مدیریت ساخت نامیده می شود، که یکی از محدوده های وظایف این مدیریت، مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی است.

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پر رقابت امروز بهره وری یکی از مولفه های اساسی و مهم برای تضمین موفقیت و سودآوری یک صنعت یا یک پروژه می باشد. بهره وری را می توان مستقیماً به میزان کاهش هزینه و یا افزایش سود آوری نسبت داد. از آنجا که همه پروژه ها ضمن حفظ کیفیت، کاهش هزینه ها و زمان اجرا مورد نظر می باشد، لذا با بهبود بهره وری می توان میزان سود آوری پروژه را تضمین کرد. علی رغم اهمیت بهره وری در پروژه ها، مفهوم آن با توجه به جهانی شدن و رقابت های فشرده در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که ما سود پروژه های خود را از تکنیک های اثبات شده مدیریت انتظار داریم.  (Neumann et al 2003)

اما کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران به طور مناسب و کاملاً سیستماتیک با بهره وری آشنایی نداشته و از تاثیر آن بر پروژه ارزیابی درستی ندارند.

از آنجا که بهبود بهره وری مساوی سود بیشتر می باشد (Honna & Heal  ۱۹۹۴,۲۱) . پس حتی با اندک بهبودی که بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری ایجاد می کند، می توان صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و زمان رغم زد که این مسئله اهمیت تحقیق را می افزاید.

ذکر این مسئله هم قابل تامل است که کشور ایران در خط زلزله هیمالیا قرار دارد وگسل های فراوانی در اکثر نقاط کشور وجود دارد و بیش از ۱۳۰ زلزله در کشور در قرن گذشته با قدرت بالا به وقوع پیوسته است و حدود ۲۵ زلزله بزرگ که بیش از ۲۰۰,۰۰۰ کشته برجا گذاشته و بسیاری از
شهر ها و هزاران روستا را ویران کرده است و زیان های اقتصادی زیادی نیز در بر داشته است. دلیل این همه ویرانی آسیب پذیری بناها بوده است. Tabassi  ۲۰۰۸))

عوامل متعددی می توان برای علت ویرانی این بناها بیان کرد، از جمله طراحی ضعیف و یا استاندارد نبودن مصالح، ولی می توان به جرات می توان گفت، که بسیاری از این بناها، هم طراحی دقیق و مناسبی داشته اند و هم مصالح استانداردی در آنها به کار رفته بود. پس با این توصیفات می توان علت جدیدی برای این ویرانی ها بیان کرد به عنوان “کیفیت پایین در نظارت و اجرای ضعیف ساخت و سازها ” که عامل اصلی آن منابع انسانی است.

بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم در پروژه های ساخت بوده و ضامن کاهش هزینه ها و استفاده مطلوب از منابع موجود است. همچنان که برنامه ریزی های قبل از شروع پروژه تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد پروژه ها دارد، بهبود بهره وری نیز می تواند تا ۳۰% در هزینه پروژه تأثیر گذارد.( Jiukun Dai  ۲۰۰۹,۱۳۵)

 • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق نگاهی جامع (شناسایی و رتبه بندی) کلیه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری است. بهبود بهره وری در ساخت و سازها منجربه افزایش کارایی و بازدهی در پروژه ها و همچنین کسب منافع قابل توجهی از نظر زمانی و مالی خواهد شد. با انجام این تحقیق امید است تا گامی در جهت توسعه و بهبود صنعت ساخت و ساز شهری برداشته شود تا شاهد بالا رفتن کیفیت بناها در برابر زلزله و سایر بلاهای طبیعی باشیم.

از این رو می توان اهداف این تحقیق را تفکیک کرد :

 • بررسی میزان آگاهی مدیران پروژه ها، پیمانکاران ،کارفرمایان و مشاوران فعال، در زمینه
  بهره وری منابع انسانی.
 • تحلیل عوامل در ایجاد افزایش بهره وری منابع انسانی.
 • دستیابی و استخراج فهرستی از متداول ترین معیارهای بهره وری منابع انسانی.
 • تعیین کلیدی ترین و مهمترین عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.
 • بررسی عوامل بر اساس یک رویکرد نوین(فاز اجرایی چرخه حیات پروژه).
 • دسته بندی عوامل بر اساس استاندارد ۱PMBOK 2012 در قالب دسته بندی ۴ گانه.
 • ارائه مدل ۲N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری.
 • ارائه مدل ۳P.Sجهت مقایسه وضعیت بهره وری منابع انسانی درشرکت های پیمانکاری.
  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در مطالعات قبلی در این زمینه، بیشتر به شناسایی عوامل پرداخته شده است و کمتر به میزان تاثیر این عوامل بر پروژه پرداخته شده است و یا حتی می توان گفت که فقط به تحلیل موارد بسنده کرده اند.

تا به حال بهره وری منابع انسانی در قالب و یا با رویکردی تحت عنوان فاز اجرایی چرخه حیات بر اساس دسته بندی ۴ گانه در استاندارد PMBOK 2012، برای پروژه ها مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. پس بر اساس این رویکرد نوین می توان بهره وری منابع انسانی را شناسایی و مورد تحلیل
قرار داد.

در پایان هم بر اساس خروجی ها و نتایج حاصل از این رویکرد نوین می توان عوامل شناسایی شده را در قالب مدل های مذکور ارائه کرد.

 • Project Management Body Of Knowledge
 • productivity Numbers human resources
 • human resources productivity Status

 

 • سؤالات تحقیق

 • بهره وری چیست ؟
 • بهره وری چه اهمیتی در پیشرفت پروژه دارد ؟
 • اولویت بندی این معیارها را چگونه تعیین و بررسی می کنند؟
 • مدیران پروژه ها بخشی را به عنوان مدیریت منابع انسانی در پروژه خود دارند؟
  • فرضیه‏های تحقیق

از میان منابع مختلفی که بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری موثر است، با توجه به اهمیت بالا و محدودیت های زمانی و حجمی تحقیق، فقط به مطالعه بهره وری منابع انسانی پرداخته شده است.

 • بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.
 • تفاوت انتخاب عوامل و میزان تاثیر هر یک از آنها از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار.

بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته است عوامل بسیاری بر بهره وری تاثیر گذار هستند و رویکردهای مختلفی برای طبقه بندی این عوامل وجود دارد. بر طبق یکی از این روش ها، عوامل موثر بهره وری ساخت به سه گروه زیر طبقه بندی می شوند  (Adrian 1987):

 • عوامل مختص به خود صنعت مانند دولتی بودن کارفرما و ضعف قوانین و مقررات پیمان که بعضاً به عنوان عوامل خارجی نیز به شمار می آیند.
 • عوامل وابسته به منابع انسانی و ماشین آلات مانند انگیزه، مهارت و آموزش منابع انسانی و خرابی ماشین آلات.
 • عوامل موثر به مدیریت مانند ضعف در طراحی و نظارت بر اجرا.
  • محدودیت های تحقیق

مهم ترین محدودیت های تحقیق در زمینه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری، در زمینه مطالعات گذشته که به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. متاسفانه تحقیقات بسیار کمی انجام شده بود و حتی به جرأت می توان گفت که اندک تحقیقات انجام شده به صورت ناقص بوده است. تحقیقاتی هم که بر روی سایر صنایع ساخت صورت گرفته عوامل و حتی دسته بندی عوامل هم اکثراً به صورت کاملاٌ بی نظم بررسی شده است.

از عوامل دیگری هم که می توان به طور خلاصه اشاره کرد عبارتند از:

  پایان نامه ها

 • محدودیت های سوابق مطالعاتی و پژوهشی مدون و در دسترس داخلی.
 • محدودیت کسب اطلاعات از شرکت های حرفه ای خارجی.
 • بی میلی و حتی مخالفت مدیران و مسئولین پروژه ها با ارائه اطلاعات و محرمانه پنداری عوامل.
 • عدم تحویل به موقع پرسشنامه ها از طرف مسئولین.
  • بهره وران تحقیق
 • کارفرمایان
 • مشاوران
 • پیمانکاران
 • مدیران پروژه ها
 • سرپرستان کارگاه
 • شهرداریها.
  • تعریف واژه‏ها

در این قسمت برخی از واژه هایی که دارای کاربرد بیشتری در این تحقیق هستند توضیح داده
می شود:

 • بهره وری

بهره وری یکی از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است، که در یک تعریف ساده، به میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی اطلاق می شود.(S.cottrel  ۲۰۰۶,۱۳۲)

 • پروژه

پروژه یک تلاش موقتی است که در راستای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام شود. طبیعت موقتی پروژه ها بیانگر یک پایان و شروع مشخص است. پایان، زمانی حاصل
می شود که اهداف پروژه به دست آمده باشند یا اینکه پروژه به علت آنکه اهدافش نباید یا نمی توانند برآورد شوند، فسخ می گردد و یا اینکه نیازی به حیات بیشتر پروژه، احساس نشود. موقتی بودن، لزوماً به معنای کوتاه بودن دوره زمانی نیست.

 

 

 • مدیریت پروژه

مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزار ها و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه در راستای تامین الزامات پروژه است.

 • منابع انسانی

منابع انسانی مد نظر در این تحقیق که زیر نظر مدیر پروژه در پروژه های صنعت ساخت و ساز شهری مشغول به کار هستند شامل :

 • رئیس کارگاه
 • مدیران و معاونین میانی
 • مهندسین کارگاه و تکنسین ها
 • کارمندان غیر فنی
 • کارگران فنی ساده
 • پیمانکاران جزء
 • و غیره.
  • مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه، شامل سازماندهی، مدیریت و رهبری تیم پروژه می باشد. تیم پروژه متشکل از افرادی است که نقش ها و مسئولیت ها، برای تکمیل پروژه، به آنها تخصیص داده شده است.

منابع پایان نامه و مقاله در مورد زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند

۲-۲-۲۰ ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند

مدارس هوشمند به مدارسی اطلاق می گردد که رایانه برای کلیه دانش آموزان فراهم باشد و این رایانه ها به کمک شبکه مرکزی به یکدیگر متصل شده باشند. علاوه بر شبکه، رایانه ها باید متصل به شبکه بین المللی اینترنت نیز بوده تا امکان دسترسی دانش آموزان به مطالب جدید فراهم گردد. در مدارس هوشمند از آخرین فناوری های روز در زمینه آموزش دانش آموزان و مدیریت مدرسه بهره گیری شده است و کلاس های درس مجهز به امکاناتی نظیر دوربین، نمایشگرهای تلویزیونی، ویدئو پروجکشن، وایت برد الکترونیکی و دیگر ابزارهای کمک آموزشی می باشند. در مدارس هوشمند فضای خاصی به عنوان آزمایشگاه رایانه درنظر گرفته شده و دانش آموزان می توانند علاوه بر اوقات درسی، زمان های فراغت خود را نیز در این مکان به جستجوی مطالب علمی بپردازند . در مدارس هوشمند شبکه بی سیم توسعه پیدا کرده و دانش آموزان می توانند از این طریق و به کمک یک عدد رایانه قابل حمل (لپ تاپ) یا تلفن همراه از امکانات نرم افزاری مدرسه و شبکه اینترنت استفاده نمایند . بنابراین مدارس هوشمند به مدارسی اطلاق می گردد که زیرساخت های لازم برای توسعه فناوری اطلاعات در مدرسه را به اندازه کافی و مناسب توسعه داده باشند و زمینه استفاده از این تجهیزات و امکانات برای کلیه دانش آموزان و معلمان در کلیه مقاطع تحصیلی فراهم شده باشد و کارشناسان و مدیران مدرسه نیز بتوانند به کمک این زیرساخت ها، مدرسه را بهتر اداره کنند.

مولفه های اصلی این رکن از مدل عبارتند از:

 • وجود تعداد کافی رایانه برای دانش آموزان
 • وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسه
 • اسقرار شبکه محلی در مدرسه
 • وجود تعداد مورد نیاز پروژکتور برای هر کلاس
 • وجود سایت رایانه ای مناسب در مدرسه
 • دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب
 • وجود پست الکترونیک برای معلمان و دانش آموزان
 • وجود سرور مناسب در مدرسه
 • مناسب بودن مکانیزم های امنیت اطلاعات در مدرسه
 • وجود امکانات تهویه و خنک کننده مناسب سایت
 • وجود نرم افزار آنتی ویروس مناسب
 • استقرار سیستم مدیریت کاربران در مدرسه
 • میز و صندلی های استاندارد رایانه ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۲۰ و ۲۱ )

پایان نامه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

 

۲-۲-۲۱ ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند

در مدارس هوشمند، مدیر مدرسه، معلمین، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان باید مهارت های جدیدی را فرا گرفته و نقش های جدیدی را ایفا نمایند. در این جا وظایف و مسئولیت هر یک از افراد مرتبط با مدرسه هوشمند بیان شده است.

 

۲-۲-۲۱-۱ ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند

 • هدف گذاری و برنامه ریزی برای هوشمندسازی مدرسه .
 • تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدرسه برای هوشمند شدن .
 • هماهنگی و تعامل با منطقه برای پیشبرد امور مدرسه هوشمند .
 • ارتباط مستمر با کارشناس فناوری اطلاعات منطقه و کارشناسان و مدیران مدرسه هوشمند سازمان برای اطلاع از برنامه های سازمان در حوزه هوشمندسازی مدارس .
 • رایزنی برای تجهیز مدرسه به امکانات و تجهیزات مورد نیاز از منابع مختلف .
 • تشویق معلمین مدرسه به مشارکت فعال در هوشمندسازی مدرسه .
 • تشویق دانش آموزان و اولیاء برای حضور فعال و پیگیری امور مدرسه هوشمند .
 • شناسایی مشکلات موجود در مسیر هوشمندسازی مدرسه و برنامه ریزی و تعامل برای رفع آنها .
 • برنامه ریزی برای برگزاری کلاس های آموزشی رایانه معلمین و دانش آموزان .
 • ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان و تعامل با آنها در خصوص امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان به صورت الکترونیکی ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۸۴ ) .

 

 

 

۲-۲-۲۱-۲ ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند

 • پشتیبانی ، شناسایی و رفع عیب، بروز رسانی و نصب و استقرار سخت افزاری و نرم افزاری مدارس هوشمند .
 • راه اندازی ، تنظیم و مدیریت شبکه محلی در مدارس هوشمند  .
 • تنظیم ، برقراری ارتباط و مدیریت دسترسی مدارس هوشمند به اینترنت .
 • تنظیم سیاست های امنیتی در مدرسه هوشمند براساس دستورالعمل ها و سیاست های سازمان ، منطقه و مدرسه و مدیریت امنیت اطلاعات در سطح مدرسه با بهره گرفتن از مکانیزم های کنترل دسترسی ، محافظت از منابع اطلاعاتی مدرسه، نصب و بروز رسانی آنتی ویروس .
 • مدیریت کاربران در سطح مدرسه با استقرار سیستم مدیریت کاربران و تنظیم سیاست های بهره گیری از منابع اطلاعاتی مدرسه .
 • آموزش و رفع اشکال معلمین و دانش آموزان .
 • تنظیم ، راه اندازی و پشتیبانی سرور اصلی مدرسه .
 • نظارت بر فرآیند پشتیبان گیری مستمر از منابع اطلاعاتی مدرسه .
 • نگهداری پورتال مدرسه و به روزرسانی آن در صورت نیاز .
 • برقراری ارتباط با پیمانکاران و مشاورین و ارائه درخواست های مدرسه .
 • پایان نامه ها

 • ارتباط با کارشناسان فناوری اطلاعات مناطق و هماهنگی فنی و عملیاتی با آنها .
 • تسلط به نرم افزارهای گرافیک رایانه ای و تولید اجزای گرافیکی برای استفاده در پورتال مدرسه و محتوای الکترونیکی ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۸۵ ) .

دانلود مقالات : نقش فاوا در سنجش و ارزیابی

۲-۲-۱۱-۴ ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی

از ابزارهای فاوا می توان به منظور سنجش و ارزیابی یادگیری های آموزشگاهی دانش آموزان و مهارت های آنان در به کارگیری و استفاده ی صحیح از این فناوری استفاده کرد . این ارزیابی که در شکل  ۲-۵  نشان داده شده است به دو صورت انجام می پذیرد .

 

شکل ۲-۵ ) نقش فاوا در ارزیابی یادگیری

ارزیابی یادگیری

ارزیابی یادگیری آموزشگاهی

ارزیابی مهارتهای کاربری فاوا

 

 

 

 

 

ارزیابی یادگیری های آموزشگاهی ( یادگیری دروس )  : می توان با شیوه های مبتنی بر فاوا هم به ارزیابی تکوینی یادگیرندگان و هم به ارزیابی تراکمی آنها پرداخت. در ارزیابی تکوینی مراحل یادگیری و تکوین آن مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد ، به گونه ای که اگر یادگیرنده نتواند نمره لازم را در یکی از مراحل قبلی یادگیری به دست آورد ، ادامه آموزش و یادگیری امکان پذیر نیست و یادگیرنده مجبور است دوباره به مراحل قبل باز گردد و از طریق بازآموزی ، پاسخ صحیح سؤالات را پیدا نماید و با کسب نمره ی لازم ، به قسمت های بعدی دست یابد .

در ارزیابی تراکمی نیز حد نصابی در نظر گرفته می شود که یادگیرنده در صورت کسب آن نمره می تواند نسبت به انتخاب دروس دیگر اقدام نماید . چنین ارزیابی هایی در نظام های دانشگاهی آموزش مجازی و از راه دور به صورت برخط و یا برون خط مانند ارسال سوالات به آدرس پست الکترونیکی فرد مرسوم و معمول است.

خود ارزیابی های دانش آموزان در نظام های آموزشی مبتنی بر فاوا به عنوان جایگزین مناسبی برای ارزیابی سنتی مطرح شده است. دانش آموزان با ارزیابی از یادگیری ها و مهارت های خود و نتایج حاصل از آن گام های آموزشی و یادگیری خود را تعیین می کنند . به این ترتیب آنان اگر در یادگیری های قبلی خود نقایص و کاستی هایی را ملاحظه کردند ، آنها را برطرف نموده و سپس گام های بعدی را برای یادگیری برمی دارند . در صورتی که نقایص و کاستی ها را مورد بی توجهی قرار دهند ، یادگیری مراحل بعدی بر ایشان امکان پذیر نخواهد بود. به ویژه در یادگیری هایی که در آنها مراحل قبلی پیش نیازهای اساسی برای مراحل بعدی هستند . خود ارزیابی چندین پیامد و نتیجه ی مهم دارد. اولا بازخوردهایی که به یادگیرنده می دهد بازخوردهای حقیقی و به دور از سوگیری بوده و یادگیرنده به میزان یادگیری واقعی خود پی می برد . دوما در این نوع ارزیابی ، اضطراب یادگیرنده به حداقل ممکن می رسد ، به دلیل اینکه نتیجه ی ارزیابی هر چه باشد برای وی کاملا محرمانه و به دور از واکنش فرد دیگری به نام ارزیابگر است. سوما خود ارزیابی و پی بردن به نواقص و کاستی ها نه تنها انگیزه فرد را برای اصلاح نواقص از بین نمی برد ، بلکه به عکس ایجاد انگیزه می کند . از این رو کامپیوترها به دلیل اینکه در مقابل نتایج خودارزیابی یادگیرندگان هیچ واکنش مننی نشان نمی دهند و بازخوردهای آن اصولا از نوع آگاه سازی و یا از نوع راهنمایی است ، ابزار مفیدی برای ارزیابی محسوب می شوند .

ارزیابی مهارت های فاوا : هیپ و همکاران ( ۲۰۰۴ ) سه نوع مختلف از مهارت های فاوا که باید در برنامه های توسعه ی آن در آموزش و پرورش مورد ارزیابی قرار گیرند را به شرح زیر متمایز کرده است :

 1. نوع اول از مهارت های فاوا ، مهارت هایی هستند که هدف اساسی آنها تسلط در استفاده از نرم افزارهاست.
 2. نوع دوم به مجموعه ای از توانایی ها و شایستگی هایی اطلاق می شود که دانش آموزان می توانند هنگام به کارگیری و استفاده از نرم افزار در خود ایجاد کنند .
 3. در نهایت نوع سوم مهارت های پیشرفته فاوا از قبیل برنامه سازی ، طراحی سیستم و غیره است که اساسا در مدارس حرفه ای و تخصصی آموزش داده می شوند .

پایان نامه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

۲-۲-۱۱-۵ ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارت های تفکر

با بهره گرفتن از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی می توان دانش آموزان و معلمان را یاری داد تا مهارت های فکر کردن را فرا گرفته و آن را ارتقا دهد . انواع و یا شکل های مختلف تفکر و ارتقای مهارت های مربوط به آن با بهره گرفتن از ابزارهای فاوا را می توان به شرح مندرج در شکل ۲-۶  دسته بندی کرد:

شکل ۲-۶ ) نقش فاوا در ارتقای مهارتهای تفکر

ارتقا مهارت های تفکر

تفکر انتقادی

تفکر ارزیاب

تفکر خلاق

 

 

 

 

 

تفکر انتقادی : تفکر انتقادی شیوه ای از تفکر در مورد هر چیز ، محتوا یا مساله ای است که در آن فرد کیفیت تفکر خود را به وسیله ی تحلیل ماهرانه ، ارزیابی و بازسازی آن بهبود ارتقا می بخشد .

فرایند منظم ذهن در تفکر ، تحلیل ، ترکیب  و ارزیابی فعالانه  و ماهرانه ی اطلاعات گردآوری شده از طریق مشاهده ، تجربه ، تامل و استدلال ، که به عنوان راهنمای عمل و اعتقاد فرد محسوب می شود را تفکر انتقادی می نامند ( اسکریون و پال ، ۲۰۰۴ ) .

فاوا به دلیل آنکه فرصت هایی برای دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات از منابع متعدد برای دانش آموزان فراهم می آورد و آنان را در شرایطی قرار می دهد که به مقابله اطلاعات به دست آمده بپردازند و صحت و سقم آنها را مورد ارزیابی قرار دهند ، موجب ارتقای تفکر انتقادی می گردد . بر طبق نظر الیاس ( ۲۰۰۵ ) ترویج و پیشرفت تفکر انتقادی یکی از الزامات اساسی و مهم یک جامعه ی دموکراتیک و باز است تا با بهره گرفتن از آن دانش آموزان به منابع مختلف اطلاعاتی دست یافته و علاوه بر کتاب و جزوات درسی و یا مباحثی که در کلاس از طرف معلم مطرح می شوند سایر دیدگاه ها و آرا را مورد مطالعه، تحلیل، ترکیب، ارزیابی و تامل قرار دهند . در این صورت است که کتاب درسی برخلاف روش های سنتی، یگانه محتوای آموزشی محسوب نمی گردد و معلم نیز به جای انتقال دادن اطلاعات به دانش آموزان در نقش یک کمک کننده به آنها در ساختن دانش شان ظاهر می شود .

تفکرخلاق :  تفکر خلاق یا مولد نوعی از تفکر است که ایجاد بینش های جدید ، رویکردهای نو ، چشم اندازهای تازه، راه های جدید و یکپارچه فهمیدن و ادراک را موجب می شود . در فرایند خلاقیت غلبه با تفکر واگرا در مقابل تفکر همگراست. تفکر واگرا ویژگی مهم خلاقیت و آفرینندگی است . در تفکر همگرا نتیجه ی تفکر از قبل معلوم است، یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود دارد ، اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعدادی جواب احتمالی ممکن است موجود باشند که از نظر منطقی هر یک از آنها درست است ( سیف، ۱۳۸۰ : ۱۷۹ ) . فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را به وجود آورده اند تا دانش آموزان و سایر افراد بتوانند تفکر واگرای خود را به کار گرفته و یا پرورش دهند و انعطاف پذیری آن را افزایش دهند. به عنوان مثال برنامه های مختلف کامپیوتری از قابلیت های بسیار زیادی برای طراحی و ارائه ی ایده های جدید برخوردار می باشند . خصوصیات و قابلیت های فراوان فاوا فرصت های بسیار زیادی را برای پرورش تفکر خلاق دانش آموزان در تمام مقاطع سنی و تحصیلی فراهم  آورده است .

طراحی و تولید نرم افزار های گوناگون و ارائه ی ویرایش های پیشرفته و تغییر یافته ی آنها با امتحانات بیشتر و متفاوت، حامل تفکرات خلاقی است که در بستر فاوا پدید آمده است . به گونه ای که تولید و ساخت این برنامه ها یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشوری مانند هندوستان شده است.

دانش آموزان می توانند با بهره گرفتن از نرم افزار های مختلف کامپیوتری که در آنها امکان تغییر، ویرایش، آفرینش  و ارائه ی ایده های مربوط به خودشان است، خلاقیت خود را پرورش داده و فرصت یابند تا تخیلات و تصاویر ذهنی خود را بازنمایی کنند. استفاده از نرم افزار های ساده ای از قبیل واژه پردازها، نرم افزار های ترسیمی و نرم افزارهای مشابه دیگر باعث می شوند که کاربر ذهن و در واقع تفکر واگرای خود را به جریان انداخته و بدون واهمه و نگرانی از وارد آوردن خسارت ها و زیان های جبران ناپذیر، به فعالیت ذهنی خود تحقق بخشیده و با بهره گرفتن از فناوری های ارتباطی مانند وب لاگ ها، آفرینش ذهن خود را در اختیار دیگران قرار دهد.

کاربرد فاوا در پرورش تصورات ذهنی دانش آموزان با ارائه ی نمونه هایی به شرح زیر می باشد:

پایان نامه ها

 • پرورش تصورات ذهنی در شبیه سازی موقعیت های واقعی و خیالی مانند بازی های ماجراجویانه .
 • پرورش تصورات ذهنی و استفاده از چندرسانه ای .

به طور کلی یکی از مهمترین اهداف تلفیق فاوا در آموزش و پرورش توسعه ی تفکر خلاق است. به عنوان مثال گسترش تفکر خلاق به عنوان یکی از اهداف طرح جامع توسعه ی فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش سنگاپور در نظر گرفته شده است ( جلالی و عباسی، ۱۳۸۳ : ۲۲ ) .

 

۲-۲-۱۲ ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی یادگیری مبتنی بر فاوا

کلید تلفیق فاوا در آموزش، صلاحیت های فاوا معلم و تجربیات اوست. مهارت معلم در آموزش سبب تلفیق فاوا با فرایند یاددهی- یادگیری می شود. بسیاری از نوآوری ها در آموزش به صلاحیت حرفه ای معلم وابسته اند. تلاش در جهت بهبود و اصلاح آموزش به وسیله ی فاوا ، نیازمند فهم و درک روشن از نقش معلم در آموزش است . در این راستا ، بسیاری از کشورها گام های اساسی در زمینه ی دانش ، مهارت ، نگرش ، و بهبود و توسعه ی آموزش معلمان برداشته اند. در ادامه به برخی از صلاحیت های مورد نیاز معلمان در زمینه بکار گیری فاوا در کلاس های درسی می پردازیم .

[۱] HEPP

[۲] SCRIVEN and MICHAEL

[۳] ELIAS

فایل پژوهشی : نقش فاوا در انگیزش یادگیری  

پایان نامه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

۲-۲-۱۱-۲ ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری  

ابزارهای فاوا و به کارگیری آن توسط دانش آموزان نقش مهمی در افزایش انگیزه آنان برای یادگیری و فعالیت های مربوط به آن دارد . فاوا از قابلیت انعطاف بالایی در برآورده ساختن نیازهای مختلف دانش آموزان برخوردار است. فاوا برای ارائه و یا نمایش اطلاعات به روش های جدیدی که به درک سریعتر دانش آموزان منجر می گردد ، استفاده می شود . همچنین به دانش آموزان اعتماد به نفس بیشتری می دهد تا بتوانند خود را در فرایند یادگیری درگیر سازند ( مورفی و گرین وود ، ۱۹۹۸ ) . نقش فاوا در ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان در شکل ۲-۳ نشان داده شده است .

 

شکل ۲-۳ )  نقش های انگیزشی فاوا در فرایند یاددهی – یادگیری

نقشهای انگیزشی فاوا

تنوع

یاددهی- یادگیری اطلاعات

افزایش علاقه

به یادگیری

پایان نامه ها

فعال سازی یادگیرنده در امر یادگیری

 

 

 

 

 

 

بسیاری از یافته ها نشان داده اند که فاوا با ایجاد تنوع ، علاقه ی دانش آموزان را افزایش می دهد، آنها را در یادگیری درگیر می سازد ، توجه و لذت از یادگیری را حفظ کرده و راه های جدیدی برای ارائه ی ایده های مشکل باز می کند ( ممتاز ، ۲۰۰۰ ) . شبکه ی اینترنت به دلیل اینکه رسانه ای بسیارغنی است و امکان تعامل با سایر افراد و مشارکت در رویداد های دنیای واقعی را فراهم می سازد ، نسبت به سایر فناوری ها انگیزش بیشتری را به وجود می آورد ( تینیو ، ۲۰۰۲ ) .

همان طور که در شکل ۲-۳ مشاهده می گردد ، ابزارهای فاوا به سه صورت می توانند نقش انگیزش خود را ایفا نمایند : ۱- دانش آموزان را در فرایند یادگیری درگیر می سازند . ۲- علایق دانش آموزان را بر می انگیزند و ۳- با ایجاد تنوع و چندگونگی در ارائه محتوا ( از قبیل متن، صوت، تصویر، فیلم و شبیه سازی محیط یادگیری )  امر یادگیری را لذت بخش و غیرخسته کننده می نمایند  .

 

۲-۲-۱۱-۳ ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور

فاوا به دلیل برخورداری از قابلیت های بالا در دستیابی به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و ایجاد ساخت های جدیدی از دانش و اطلاعات ، فرصتی را ایجاد می کنند تا یادگیرندگان بتوانند نقش محوری خود را در یادگیری ایفا نمایند . با توجه به نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور، مطابق شکل زیر ، مهمترین روش های یادگیری مبتنی بر فعالیت شاگرد ( یادگیری شاگرد محور) به شرح زیر است:

 

شکل ۲-۴ )  نقش های فاوا در یادگیری شاگرد محور در فرایند یاددهی – یادگیری

فاوا و یادگیری شاگرد محور

یادگیری مشارکتی

یادگیری مستقل

یادگیری

ارزیاب

یادگیری

یکپارچه

یادگیری

حل مساله

یادگیری خلاق

 

 

 

 

 

 

یادگیری مشارکتی : اعتقاد بر این است که یادگیری یک فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله تولید اندیشه و اطلاعات حیاتی است. مطالعه ی پیاژه در مورد مراحل تحول شناخت در کودکان و نوجوانان نشان داده است که بیشتر آموخته ها و یادگیری های آنها حاصل تعامل با دیگران است ( آقازاده ، ۱۳۸۴ ) . فاوا تعامل و همکاری میان دانش آموزان ، معلمان و متخصصان را هر کجا که باشند امکان پذیر ساخته و از آن حمایت می کند . کار گروهی ، تشکیل گروه های متجانس و نامتجانس و پشتیبانی اعضای گروه از یکدیگر از ویژگی های مهم یاد گیری مشارکتی است. فاوا فرصت هایی را فراهم می آورد تا یادگیرندگان با افراد و فرهنگ های مختلف ارتباط برقرار نموده و به صورت گروهی و در سطحی گسترده با آنان همکاری نمایند.

یادگیری مستقل و خودگردان : یکی از انگیزه های اولیه تلفیق فاوا در آموزش این است که یادگیری مستقل را در دانش آموزان ایجاد می کند تا از این طریق دانش خود را ساخته و خود را در اعمال شناختی درگیر نمایند ،  چیزی که انجام آن در یک کلاس درس و به روش سنتی غیرممکن باشد ( لایم و چای[۴] ، ۲۰۰۳ ) .

بنا به تعریف لیتل[۵] ( ۱۹۹۴ ) خود گردانی یک ظرفیت ، یا توان بالقوه حاصل از اندیشه مستقل ، تفکر انتقادی ، تصمیم گیری و عمل مستقل است . ظرفیت خودگردانی هم در فرایند یادگیری و هم در انتقال یادگیری به یک زمینه ی گسترده تر مورد استفاده قرار می گیرد.

در یک محیط یادگیری مبتنی بر فاوا ، دانش آموزان در فرایندهای یادگیری به صورت مستقل عمل می نمایند و بر میزان یادگیری و مراحل آن کنترل دارند . بنابراین برای قضاوت در مورد پیشرفت خود ، بازبینی نیازهای یادگیری و ساختن دانش خود بر اساس اطلاعات موجود ، در موقعیت بهتری قرار می گیرند ( تیلور[۶]، ۱۹۹۶ ) .

یادگیری به روش حل مساله : یادگیری به روش حل مساله از مصادیق یادگیری فعال است که در آن مسائل زندگی واقعی ، مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد ، دانش آموزان در گروه های کوچک با یکدیگر همکاری می کنند و معمولا با کمک گرفتن از یک راهنما و دسترسی به سایر منابع به تعریف و تببین مساله ، شناسایی نیازمندی های لازم به منظور شناخت مساله ، مطالعه و بررسی مساله به طور انفرادی و به کارگیری بینش های جدید و ادراکات حاصل به منظور شناسایی مجدد مساله می پردازد .

در یادگیری حل مساله هدف این است که دانش آموزان از طریق طی مراحل متوالی ، دانش و مهارت های لازم برای یادگیری فعالانه را به دست آورند. فاوا زمینه ای را فراهم می آورد که از طریق آن دانش آموزان می تواند به جست وجو و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و ساخت جدیدی از آن ایجاد نماید. بنابراین یادگیرندگان از طریق تجربه و فعالیت به یادگیری می پردازند و با درگیر ساختن خود با مسائل زندگی واقعی ، از انتزاعی و یا ذهنی بودن یادگیری می کاهند ( تینیو[۷]، ۲۰۰۲ ) . در این روش برخلاف حفظ کردن طوطی وار یا حافظه ی عادتی، به کمک ابزارهای فاوا میزان فعالیت و درگیر شدن یادگیرنده در فرایند یادگیری افزایش می یابد ، نوع فعالیت ها را یادگیرندگان مشخص می کنند، گروه های کاری کوچک تشکیل می شوند ، فعالیت های بسیار گوناگون و متفاوتی صورت گرفته و گام های عمل را یادگیرندگان تعیین می کنند .

یادگیری کلی و یکپارچه :  یادگیری یکپارچه نوعی از یادگیری است که در آن موضوعات به طور مجزا و بدون ارتباط با هم درنظر گرفته نمی شود . همچنین هیچ جدایی و تمایزی میان نظر و عمل وجود ندارد ، بلکه بر عکس ، موضوعات با یکدیگر مرتبط شده و در یک کل یکپارچه و به صورت موضوع واحد ادراک می شوند . اساس این نوع یادگیری به دیدگاه مکتب آلمانی گشتالت بر می گردد که در آن یادگیری عبارت است از : « بینش حاصل از درک موقعیت به عنوان یک کل یکپارچه ، که آن هم از طریق کشف روابط میان اجزای تشکیل دهنده موقعیت یادگیری حاصل می شود » ( سیف ، ۱۳۸۰ : ۲۶۰ ) .

یادگیری به کمک فاوا، یک رویکرد موضوعی و یکپارچه نسبت به فرایند یاددهی- یادگیری ایجاد می کند که در آن جدایی تصنعی بین موضوعات مختلف و بین نظر و عمل که در کلاس های درس سنتی وجود دارد ، از میان برداشته می شود ( تینیو، ۲۰۰۲ ) . بنابراین تلفیق نظر و عمل ، وجود ارتباط بین موضوعات مختلف و موضوعی شدن یادگیری با بهره گرفتن از ابزارهای فاوا ، مقدمات ایجاد نوعی از یادگیری کلی و یکپارچه را به وجود می آورد که حاصل آن ادراک و یا بینش تازه ای از موضوع یادگیری خواهد بود . آن نوع یادگیری که پیروان مکتب یادگیری شناختی گشتالت آن را درست نقطه مقابل یادگیری های طوطی وار و مبتنی بر حافظه می دانند . به کمک ابزارهای فاوا این تلفیق و یکپارچگی را می توان ایجاد کرد و زمینه های ادراکات کلی و یکپارچه را فراهم آورد .

یادگیری خلاق :  یادگیری به کمک فاوا زمینه ای را به وجود می آورد که در آن می توان اطلاعات موجود را دستکاری کرد و یا تغییر داد . یادگیری در این روش، تولید محصولات جدید است نه باز گرداندن اطلاعات دریافت شده و بدون تغییر . در این نوع یادگیری راه حل های جدیدی برای مسائل پیدا شده و یادگیری از نوع مولد خواهد بود .

یکی از نکاتی که در سیاست گذاری و تدوین برنامه درسی در عصر اطلاعات و جهانی شدن باید مورد توجه متخصصان قرار گیرد پرورش خیال ورزی یا خلاقیت است . در واقع تعلیم و تربیت باید در کنار انتقال اطلاعات به سازماندهی متفاوت اطلاعات و بلکه بالاتر از آن به ابدع ویژگی های نوین در مورد اطلاعات موجود روی آورد . ( باقری ، ۱۳۸۳ ) . آموزش بر پایه فناوری اطلاعات ، این امکان را به دانش آموزان می دهد که به صورتی فعال و نوآورانه بیندیشند و از این ایده ها به صورت مشترک استفاده کنند ( جلالی و عباسی، ۱۳۸۳ : ۲۲ ) .

یادگیری ارزیابانه : یادگیری به کمک فاوا دارای ویژگی شاگرد محوری و از نوع تشخیصی است . برخلاف فناوری های آموزشی غیر پویا از قبیل متون چاپی ، یادگیری مبتنی بر فاوا مسیرهای بسیار متفاوتی برای یادگیری و نقد دانش فراروی یادگیرنده می گذارد . فاوا به یادگیرندگان فرصت می دهد تا بیشتر از آنکه صرفا گوش دهنده و به یادآورنده ی درس ها باشند به جست وجو و اکتشاف بپردازند (تینیو ، ۲۰۰۲ ) . برنامه درسی باید بیش از گذشته به تقویت قابلیت های تفکر همچون تفکر نقاد اهتمام بورزد . ضرورت نگاه نقادی به اطلاعات و ممانعت از اینکه اطلاعات موجود در منابع الکترونیکی بدون چون و چرا پذیرفته شوند و جدی بودن این خطر که همه ی منابع اینترنتی قابل اعتماد و دارای اعتبار تلقی شوند ، از جمله دلایل توجه به این نکته است ( مهر محمدی، ۱۳۸۳ : ۱۷۴ ) .

دانش آموزان باید یاد بگیرند تا به کمک فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با دسترسی به منابع و اطلاعات متعدد در یک موضوع خاص به ارزیابی و غربال اطلاعات موجود پرداخته و صحت و سقم آنها را بسنجند و فرضیات را از حقایق مسلم متمایز سازند .

[۱] MURPHY & GRENVWOOD

[۲] MUMTAZ

[۳] TINIO

[۴] LIM & CHAI

[۵] Little

[۶] TAYLOR

[۷] TINIO

دانلود پایان نامه در مورد  یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی

۲-۲-۹ ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی

نظام های تربیتی در پذیرش مفهومی به نام یادگیری یا آموزش الکترونیکی ، به عنوان رویکردی جایگزین برای انتقال دانش ،  مهارت و ارزش به طالبان آن هنوز در تردید و دودلی هستند . زیرا این نظام ها متکی به منابع مالی و انسانی سنتی خود هستند که تا حدودی تضمین شده در اختیارشان قرار می گیرد. اما اگر آنها نیز، مانند نظام های اقتصادی، دچار نوسانات رکود و کاهش منابع و رقابت سخت بودند، شاید خیلی زودتر به استفاده از رویکردهای جدیدی مانند فناوری اطلاعات راغب می شدند. امروزه تجارت، که در دنیای بر تحول کنونی به سرعت به سمت جهانی شان پیش می رود ، برای تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده مورد نیاز خود، ترک رویکردهای سنتی گفته و به سوی رویکردهای جدید میل کرده اند . از آغاز دهه ی پایانی قرن بیستم، میلیاردها دلار برای تحقیقات و گسترش آموزش الکترونیکی ، به صورت همزمان یا ناهمزمان ، سرمایه گذاری شده تا بتواند دانش و مهارت مورد نیاز دنیای تحول یابندهی تجارت را در سریعترین زمان ممکن، با کیفیت مطلوب و قیمت های قابل قبول از طریق شاهراه های الکترونیکی، در دسترس جویندگان این دانش و مهارت ها، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی آنان قرار دهد .

آموزش یا یادگیری الکترونیکی چیست که اهل تجارت – که معمولا اهل سود هم هستند – سرمایه گذاری میلیاردی برای آن می کنند؟ اگر این رویکرد چنین ارزشمند و مقرون به صرفه است چرا نهادهای آموزشی از آن بهره نگیرند ؟

به طور کلی می توان گفت که آموزش الکترونیکی عبارت است از کاربرد فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه های چندرسانه ای ، ابزارهای الکترونیکی و دیجیتالی برای طراحی یا انتخاب مواد آموزشی و مدیریت فرایند یاددهی – یاد گیری (آموزش) که به صورت شبکه ای از یاد دهندگان ،  یاد گیرندگان ، کارشناسان و طراحان آموزشی و فن سالاران رایانه ( سخت افزار و نرم افزار) سازماندهی شده اند. یعنی فناوری ، در یادگیری الکترونیکی ، برخلاف آموزش از راه دور، نه به عنوان پل ارتباطی، بلکه به عنوان عامل اصلی انتقال دانش و مهارت وارد فرایند آموزش می شود. به عبارت روشنتر یادگیری الکترونیکی لزوما به معنی استفاده از منابع دیجیتالی و فناوری های مربوط به آن برای سهولت بخشیدن به فرایند تدریس نیست، بلکه به دست دادن تجربه ی یادگیری شخصی و جدیدی است تا یاد گیرنده بتواند ، با گام های آهسته ، به توانمندی های بالقوه خود پی ببرد و آنها را فعلیت ببخشد . این کار با توسعه ی انقلابی فناوری الکترونیکی و گسترش شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی میسر شده است. ویژگی های مهم این نوع آموزش عبارت اند از:

 1. محتوای آن پویا و روزآمد است و دسترس به صورت برخط  برای همه امکان پذیر است.
 2. دارای زمان واقعی و بدون محدودیت زمانی است.
 3. فرایند یاددهی- یادگیری در آن مشارکتی است.
 4. محیط یادگیری متعلق به همه ی مشارکت کنندن است و هر یادگیرنده فعالیت مورد نظر خود را در زمان و مکان انتخابی خودش انجام می دهد.
 5. جامع و فراگیر است ؛ زیرا منابع زیادی را فراهم می کند تا یادگیرندگان را برای انتخاب بهترین محتوا و مطلوبترین مدل آموزشی متناسب با واقعیت خود توانمند سازد.

با توجه به آنچه گفته شد این نوع آموزش نباید با آموزش باز و از راه دور، به ویژه با دانشگاه الکترونیکی یا دانشگاه مجازی اشتباه شود. در طی دو دهه گذشته جهانیان پی بردند که محور توسعه یافتگی و پیشرفت اقتصادی کشورها نه قدرت صنعتی بلکه قدرت اطلاعاتی است و قدرت اطلاعاتی نیز بستگی زیادی به ایجاد جامعه ی آگاه یا مطلع دارد ؛ از این رو ، آموزش الکترونیکی را موثرترین راه برای این کار تشخیص دادند تا با تدوین برنامه های آموزشی مناسب به ایجاد جامعه ی یادگیرنده به عنوان زیرینای جامعه ی آگاه اقدام کنند . روشن است که اقدام به چنین کاری با روش های سنتی امکان پذیر نیست. علاوه بر این ، تغذیه ی اطلاعاتی چنین جامعه ای نیاز به تولید مداوم اطلاعات و دانش و انتقال آن با توسل به رویکردهای آموزش مداوم و مادام العمر دارد. این کار مستلزم ارتباط دائمی یادگیرنده با مراکز آموزشی است ؛ در صورتی که ارتباط میان یادگیرنده با موسسه ی آموزشی یا معلم ، چه در نظام سنتی و چه در آموزش باز و از راه دور، پس از دوره آموزشی قطع می شود؛ اما در آموزش و یادگیری الکترونیکی این ارتباط ، لااقل به لحاظ نظری و در صورت تمایل یادگیرنده به تداوم یاد گیری، قطع نمی شود و با روزآمد شدن محتوای دروس و مواد آموزشی، یادگیرنده نیز می تواند آموخته های خود را روزآمد کند. یعنی آموزش الکترونیکی انتقال دانش را، در هر زمان و در هر مکانی که یادگیرنده به ابزارهای استفاده از آن دسترسی و با شیوه های کاربری آنها آشنایی دارد، صرف نظر از نوع و سطح دانش فراهم می سازد . یادگیرندگان، با بهره گرفتن از این رویکرد، دارای چنان قدرتی برای آموختن می شوند که احساس می کنند می توانند دیدگاه ها، ایده ها و افکار خود را با افراد دیگری در سراسر دنیا مبادله کنند و در تجارب آنان سهیم شوند. یعنی هم یاد بگیرند و هم یاد بدهند. مهمترین ویژگی آموزش و یادگیری الکترونیکی ارائه محتوای درسی از طریق شبکه ی جهانی اینترنت و تار جهان گستر می باشد ؛ از این رو، گاهی به آن آموزشی اینترنتی یا آموزش تحت وب هم می گویند .

البته وقتی سخن از یادگیری اکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پیش می آید ، بحث مهمتری در ذهن شکل می گیرد : اول اینکه، چگونه زیر ساخت های فناوری آن باید فراهم شود ؛ دوم اینکه ، مخاطبان آن کدام یک از گروه های اجتماعی باشند . پاسخ این دو سوال مهم آسانی نیست. ولی دیدگاه اصلی این است که فراهم کردن زیر ساخت های فاوا ، بسیار آسانتر از ساختن فضاهای آموزشی و کلاس های درسی سنتی است. همین طور در مورد یافتن مخاطب نیز چنین می باشد ؛ زیرا اگر به نیازهای اساسی آموزشی جامعه توجه داشته باشیم، مخاطبان، از گروه های مختلف اجتماعی ، به خودی خود، سراغ این نوع آموزش خواهند آمد. به عبارت دیگر ، اگر تصدیق کنیم که گسترش ظرفیت تعلیم و تربیت در سطوح مختلف، رسمی یا غیر رسمی، از ضرورت های اولیه ی وارد شدن به عرضه های تولید دانش و اقتصاد جهانی دانش محور جدید می باشد ، آموزش الکترونیکی هم باید، به عنوان یک بخشی مهم از توسعه ی مقدماتی، یک رسانه ی جایگزین برای ساختن ظرفیت های جدید آموزشی، یک مفهوم قابل درک مردم سالارانه برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت های آموزشی و صاحب اختیار ساختن مردم در انتخاب مواد، روش، زمان و مکان یادگیری مورد توجه قرار گیرد ( ابراهیم زاده ، ۱۳۸۵ : ۶ و۷ ) .

[۱] Online

[۲] World Wide Web

پایان نامه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان

پایان نامه ها

ظهور شبکه های جدید رسانه های اجتماعی: آیا تجارت شما در امر دانش است؟

از زمان راه اندازی لینکدین در سال ۲۰۰۲ ، تعداد زیادی از شبکه های اجتماعی در صحنه ظاهر شده اند – و آنها همچنان ادامه دارند. در حقیقت ، رسانه های اجتماعی در دنیای امروز بسیار زیاد است ، بیش از دو میلیارد نفر از شبکه های مختلف در سراسر جهان استفاده می کنند و با افزایش استفاده از دستگاه ، انتظار می رود این تعداد رشد کند.

برای یکی از ستاره های در حال رشد ، Snapchat ، ۲۰۱۶ چیزی از رونق بخشیدن نبوده است ، زیرا مارک هایی با همه اشکال و اندازه ها روی این سکو جمع شده اند تا بتوانند در قالب های جدید تبلیغاتی خود و پایگاه کاربر ۱۵۰ میلیون کاربر روزانه سرمایه گذاری کنند. با چنین مخاطبان اسیر و فرصت های بزرگ برای برندسازی ، سازمان ها مشتاق هستند که زودهنگام با شبکه های اجتماعی با تعامل مشتری و پتانسیل درآمد سازگار شوند. از این گذشته ، برای اتی – که قبل از توده مردم شروع به پین ​​کردن در Pinterest کرده بود – با استفاده از یک بستر رو به رشد در اوایل فروش شاهد فروشندگان ۲۰٪ در هفته هستیم.
سرمایه گذاری

این ساده است که ببینیم رسانه های اجتماعی چقدر قدرتمند می توانند باشند. بنابراین ، کدام شبکه ها در پله های فیس بوک و توییتر دنبال می شوند تا به محض جلب مشاغل بزرگ و مخاطبان ، ظاهر شوند و کدام یک از این پتانسیل ها را دارند که در آینده نزدیک ارزشمند و تاثیرگذار برای مشاغل باشند

کانالهای رسانه های اجتماعی اکنون

در چنین بازار پرتحرک ، تعدادی کانال اجتماعی وجود دارد که در شرایط دیجیتال امروز داغ شده و برای آگاهی از برند و استراتژی های بازاریابی دیجیتال شما امسال و بعد از آن مهم هستند. تعدادی از آنها شامل موارد زیر است:

دیجیتال

Tumblr : بستر وبلاگ نویسی تعاملی به ویژه در بین جمعیت جوان جوان محبوب است ، و اگرچه این شرکت تعداد واقعی کاربران فعال خود را فاش نمی کند ، اما تخمین زده می شود حدود ۳۰ – ۵۰ میلیون در ماه. این ممکن است مشترکترین کانال اجتماعی در اطراف نباشد ، اما دارای یک پایگاه کاربر کاملاً مشغول به کار است تا کمتر از آن استفاده کند.

واتس اپ : با نصب یک میلیون نفر در روز برنامه واتس اپ ، این سکوی با برخی از دندان ها است. در فیس بوک در سال ۲۰۱۴ ، شبکه اجتماعی در اوایل سال جاری اقداماتی را انجام داد تا مارک های خاص (خطوط هوایی و بانک ها) از طریق بورس خصوصی با مشتریان در تعامل باشند – تغییر از شبکه های عمومی امروز .

اسنپ چت : تأسیس شده توسط کارآفرینان فناوری Evan Spiegel ، Bobby Murphy و Reggie Brown ، Snapchat یک سکوی اشتراک گذاری ویدیو و تصویر با یک تفاوت است. به اشتراک گذاری کلیپ های ویدئویی و عکس ها با سایر کاربران امکان پذیر است ، اما آنها فقط به مدت چند ثانیه ظاهر می شوند و یک درجه از فتنه و کنجکاوی بین برند و مصرف کننده را با تعدادی از کارکردهای بازیگوش از جمله چهره تعویض ، اثرات سرگرم کننده ایجاد می کنند. و حتی فیلترهای مارک دار

پریسکوپ : یک برنامه پخش مستقیم ، این پلت فرم بی نظیر با پیاده سازی گزینه های جدید صرفه جویی و جستجو همراه است ، باور کنید یا نه ، ادغام هواپیماهای بدون سرنشین را انجام دهید. Periscope تازه وارد بازار ، موفق شد ۲۰۰ میلیون پخش در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ داشته باشد.

پینترست : در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد ، Pinterest بزرگترین و تعاملی ترین فهرست ایده ها در جهان است. این شرکت بر روی وب و موبایل کاربرد دارد و به عنوان ابزاری مشترک برای تحریک بصری در نظر گرفته می شود که در آن کاربران می توانند ایده آل و اطلاعات را با قرار دادن آنها به صفحه دیجیتال خود به اشتراک بگذارند.

موبایل

اینستاگرام : این فیس بوک که توسط فیس بوک نیز خریداری شده است ، دارای ۴۰۰ میلیون کاربر فعال است و با فیلترهای منحصر به فرد و گزینه های ویرایش عکس و ویدئو متفاوت است. یک کانال تقریباً کاملاً موبایل ، اینستاگرام برای مشاغل گرا با هنری تر و دسترسی به تصاویر با کیفیت بالا است.

ستارگان اجتماعی آینده

این سیستم عامل های اجتماعی جدید و نوآورانه مواردی هستند که باید در این زمینه به جستجوی و ارزیابی بپردازند تا ببینند آیا برای مخاطب و تجارت شما ارتباط دارد یا خیر. در صورت مناسب ، اتخاذ زودهنگام آنها می توانند جوایزی را بدست آورند زیرا این سیستم عامل های شناخته شده تری هستند که برای موفقیت بزرگ تعیین شده اند.

متوسط ​​: از آنجا که مشاغل سطح تولید محتوای خود را بالا می برند و به دنبال این هستند که خود را به عنوان رهبران فکری مستقر کنند ، سکوی میکروبلاگینگ Medium در موقعیت مناسب برای کنار آمدن با روشی بزرگ است. شبکه ای که برای استفاده ساده و به اشتراک گذاری مطالب منحصر به فرد ساده است ، Medium بسترهایی را برای مشاغلی فراهم می کند که به دنبال جذب مدیران سطح بالاتر در استراتژی رسانه های اجتماعی خود هستند.

ما آن را دوست داریم : این بستر تیز مانند یک کراس پینترست و اینستاگرام است. به جای تابلوهای Pinterest ، ما قلب آن از بوم و مجموعه استفاده می کند ، در حالی که تصاویر به اشتراک گذاشته شده بیشتر شبیه آن چیزی است که در اینستاگرام با نقل قول ، عکاسی و سلفی می بینید. و این پلتفرم برای مشاغل آزاد است ، که علاوه بر آن عظیم است. Starbucks ، MTV ، Chobani و چندین مارک بزرگ دیگر در حال حاضر روی این سکو فعال هستند و فضای بیشتری برای این کار وجود دارد.

Sho</ t : برنامه سلفی که توسط حامیان مشهور مشهور مانند جاستین بیبر مشهور است. این سکو به تازگی دیگری را مطرح کرده استبودجه ۴ میلیون دلاری ، به سرپرستی DCM Ventures – که از آوریل گذشته به ۸٫۵ میلیون دلار سری A آن اضافه شده است. این شرکت تاکنون ۱۵٫۲ میلیون دلار جمع آوری کرده است. بر اساس چگونگی استفاده کاربر پسند این برنامه ، قطعاً یکی از جذاب ترین برنامه های رسانه های اجتماعی در خارج از کشور و یکی برای تماشای آن.

دلار

beBee: با استفاده از شبکه های وابستگی ، این برنامه بر ادغام شبکه های تجاری و اجتماعی متمرکز شده است و به کاربرانی که در سراسر دنیا علاقه مشترک حرفه ای یا شخصی مشترک دارند می توانند از طریق گروهها ارتباط برقرار کنند. ویژگی اصلی درمان لیست های شغلی است و سایت از منابع مختلف بیرون می کشد تا اطلاعات مربوط به فرصت ها در یک زمینه خاص را ارائه دهد. همچنین به کاربران امکان می دهد لیست های شغلی را در گروه های خاص بررسی کنند.

بسترهای نرم افزاری اجتماعی Niche : اکنون تعدادی از شبکه های رسانه های اجتماعی برای بازارهای طاقچه وجود دارند که از این مزیت استفاده می کنند که بسیار هدفمند و رقابت کمتری دارند. شبکه هایی مانند Doximity که مخصوص متخصصان بهداشت است و Oil Pr o برای صنعت نفت و گاز ممکن است طاقچه باشد ، اما دارای یک پایگاه کاربر بزرگ است که محتوای مرتبط با صنعت را منتشر و به اشتراک می گذارد.

رسانه های اجتماعی در عمل

وقتی مشاغل از کانال های رسانه های اجتماعی به شیوه های خلاقانه و هوشمندانه استفاده می کنند ، می توانند انتظار داشته باشند که نتایج فوق العاده مثبتی به همراه داشته باشند. برای مبلمان و مبلمان مبلمان MADE.COM آنها نقش کانال های اجتماعی و اهمیت آن در بازاریابی دیجیتالی را می دانند و از دامنه کالاهای بصری دلپذیر خود به نفع آن استفاده می کنند.

نه تنها MADE با استفاده از پین های تبلیغاتی از پینترست موثر استفاده می کند ، بلکه افرادی که از طریق ارگانیک اجتماعی وارد MADE شدند ، دارای ۴/۴ درصد سفارش متوسط ​​از میانگین سایت در Q1 2016 بودند.

نکته جالب توجه این است که این شرکت ، مخاطبان خود را تشویق می کند تا در صورت مشاهده یا دریافت از طریق کوپن رایگان ، در صورت خرید از طریق کانال های اجتماعی و یا در سایت خود ، نسبت به خرید خود اقدام کنند.

MADE همچنین کانال اجتماعی بسیار شخصی خود را با نام “MADE Unboxed” ایجاد کرده است که به کاربران امکان می دهد داخل خانه های افراد ببینند و همزمان خریدهای خود را مشاهده کنند. آنقدر تعاملی است که حتی می توانید نقشه منطقه خود را مشاهده کنید و در مورد خریدهای خود با سایر کاربران بدون جعبه ارتباط برقرار کنید.

نتیجه؟ مقدار سفارش برای مشتریان MADE بدون جعبه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ به طور متوسط ​​۱۶٪ در سایت بود. نمونه ای عالی از یک مارک تجاری که از رسانه های اجتماعی استفاده می کند از مزیت آن استفاده می کند.

در حالی که خط مقدم اولویت برای سازمانها است ، نشان دادن اخلاقی که به کارکنان و جامعه باز می گردد ، اثبات شده است که یک فعالیت عالی در آگاهی از برند برای شرکت فناوری چند ملیتی رایانه ، اوراکل است. این تجارت به دلیل فداکاری خود در غنی سازی زندگی کارمندان خود و همچنین رویکرد بشردوستانه خود به مسائل جاری مشهور است که از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ ارزش های خود و پروژه های خیرخواهانه استفاده می کند و این کار را بویژه در توییتر انجام می دهد.

به عنوان مثال ، این شرکت فناوری در حال حاضر دوباره یک دبیرستان دولتی را بازگشایی می کند و از صفحه متنوع و در عین حال بسیار جذاب توییتر خود استفاده کرده است تا پیروان و مشتریان بالقوه خود را با استفاده از یک سری توئیت ها و هشتگ های خوش ساخت ، از تلاش های آن آگاه کند. صفحه توییتر اوراکل اکنون ۴۲۲K دنبال کننده دارد و تعداد آن در همه زمان ها در حال افزایش است.

البته ممکن است خطای رسانه های اجتماعی مانند iTunes Ping نیز اشتباه شود. اپل سعی در راه اندازی این سرویس اشتراک موسیقی داشت ، اما به دلیل محدودیت های آن ، ادغام ناموفق و این واقعیت که دیگر کانال های اجتماعی مانند SoundCloud به راحتی موسیقی را به اشتراک نمی گذارند ، این پلتفرم با بدبختی شکست خورد. بسیاری دیگر نیز هستند که کنار جاده افتاده اند ، آخرین تلفات برنامه ویدیویی Vine.

در حالی که بسترهای جدید اجتماعی در معرض احتمال شکست قرار دارند ، در صورت صحیح یافتن آن ، پاداش برای مشاغل بی پایان است. فیس بوک به تنهایی حدود ۱،۷۱۲ میلیون کاربر فعال دارد و هرچه کانال های رسانه های اجتماعی بیشتری در بازار وجود داشته باشد ، فرصتی بیشتر برای یک برند یا تجارت فراهم می کند تا داستان خود را بازگو کند و به مخاطبان حتی بزرگتری نیز برسد.

رسانه های اجتماعی هر روز بزرگتر و بهتر می شوند. برای به دست آوردن بهترین استفاده از آنچه در بازار وجود دارد ، تحقیق خود را انجام داده و از سکوهایی که برای سازمان شما کار می کنند استفاده کنید.

کلوداگ اوبراین

متخصص ارشد محتوا

به روزرسانی های Vine و نحوه استفاده از آن به عنوان یک بستر بازاریابی

اگر شما یک کاربر معمولی Vine هستید ، اگر اخیراً برنامه خود را به روز کرده اید ، حتماً متوجه تغییرات خاصی شده اید. هفته گذشته ، سرویس اشتراک گذاری ویدیو با فرم کوتاه تعداد زیادی از ویژگی های جدید را که قرار است در برنامه iOS خود ظاهر شود اعلام کرد. مانند هر به روزرسانی برنامه ، Vine تجربه کاربر را در مرکز همه تحولات جدید قرار داده است.

چه چیز جدیدی است؟

کاربران اکنون می توانند فیلم ها را مستقیماً از رول دوربین خود بارگذاری کنند. تا این لحظه ، کاربران مجبور بودند یک فیلم را مستقیماً از خود برنامه ضبط کنند. اگرچه این یک مسئله مهم نبود (یک Vine فقط می تواند حدود ۶ ثانیه طول بکشد) ، آپلود کردن از صفحه دوربین شما این امکان را به شما می دهد که لحظه های درخشان شما را خارج از برنامه Vine خود بارگذاری کنید. شما دیگر دیگر احساس درد و رنج کردن یک Vine را نخواهید داشت و مجبور خواهید بود که از طریق برنامه بار دیگر حرکت کنید – ضربه تند وشدید زدن سریع به دوربین شما این کار را انجام خواهد داد.

پیمایش درون برنامه نیز تغییر کرده است. مدیریت و ویرایش فیلم های شما بسیار ساده تر از گذشته خواهد بود – شما قادر خواهید بود فیلم ها را بهم پیوسته و اصلاح کنید تا متناسب با نیاز شش ثانیه ای متناسب با این امید که بتوانید اولین بار از این فیلم دریافت کنید ، استفاده کنید.

بروشور شرکت
وضعیت خط لوله شرکت -None-1. New Lead10٪ Inicial In153 In 15٪ تماس با موسس ۲۰٪ انتصاب اولیه ساخته شده ۳۰٪ صلاحیت شده ۵۰٪ در بحث ارجاع شده به سایر بخشها٪٪ Duplicate0٪ Postponed0٪ Lost0٪ Ignite0٪ تحقیقات (فقط خارج از محدوده)
نه از کارمندان شما می خواهید برای آموزش * -None-Myself Only2 تا ۱۰۱۱ تا ۵۰۵۱ تا ۱۵۰۱۵۱ تا ۵۰۰۵۰۱ یا بیشتر
نام مخاطب *
عنوان شغل *
ایمیل *
شماره تلفن *
نام شرکت *
اندازه شرکت * -هیچ یک از ۲۰۲۱ تا ۱۰۰۱۰۱ تا ۵۰۰۵۰۱ تا ۱۰۰۰۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ بیشتر از ۱۵۰۰
کشور * -None-IrelandUnited KingdomUnited StatesNorthern IrelandAfghanistanAkrotiriAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua و BarbudaArgentinaArmeniaArubaAshmore و کارتیه IslandsAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas، TheBahrainBangladeshBarbadosBassas دا IndiaBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia و HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish اقیانوس هند TerritoryBritish ویرجین IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral آفریقایی RepubliChadChileChinaChristmas IslandClipperton IslandCocos (کیلینگ) IslandsColombiaComorosCongo، جمهوری دموکراتیک theCongo، جمهوری theCook IslandsCoral دریای جزایرCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprus جمهوری چک DenmarkDhekeliaDjiboutiDominica جمهوری دومینیکن اکوادور مصر CTIC LandsGabonGambiaGaza StripGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGlorioso IslandsGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard جزیره و مک دونالد IslandsHoly مشاهده (شهر واتیکان) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIsle از ManIsraelItalyJamaicaJan MayenJapanJerseyJordanJuan د نوا IslandKazakhstanKenyaKiribatiKorea، NorthKorea، SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia، ایالات فدرال ofMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNavassa IslandNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern ماریانا IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua جدید GuineaParacel IslandsParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint کیتس د NevisSaint LuciaSaint پیر و MiquelonSaint وینسنت و GrenadinesSamoaSan MarinoSao تومه و PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia و MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth گرجستان و ساندویچ جنوبی IslandsSpainSpratly IslandsSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad و TobagoTromelin IslandTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks و کایکوس IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited عرب EmiratesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWake IslandWallis و FutunaWest BankWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
پرس و جو سرب https://digitalmarketinginstitute.com/business
عضویت در خبرنامه
ابتدا روی کانال کلیک کنید
کانال آخرین کلیک
اول روی متوسط ​​کلیک کنید
متوسط ​​آخرین کلیک
ابتدا روی صفحه فرود کلیک کنید
صفحه فرود آخرین کلیک
ابتدا روی کمپین کلیک کنید
کمپین آخرین کلیک
اولین کلیک کنید

مدت آخرین کلیک
زمان در وب سایت گذشت

علاقه مندید

برای بازاریابان رسانه های اجتماعی …

Vine ممکن است رایج ترین شکل بازاریابی رسانه های اجتماعی در آنجا نباشد اما مطمئناً فرصت هایی برای کسانی که می خواهند آنها را تعقیب کنند وجود دارد. از زمانی که توییتر Vine را دوباره در سال ۲۰۱۲ خریداری کرد ، میزان دسترسی به این فیلم های کوتاه مدت افزایش یافته است. بیش از ۱۰۰ میلیون نفر انگور را در اینترنت تماشا می کنند و هر روز یک میلیارد دلار حلقه دارند – به این معنی که یک فرصت بازاریابی منحصر به فرد وجود دارد. بسیاری از شرکت ها از Vine برای کمپین های بازاریابی خود استفاده می کنند. این یک راه هوشمندانه و خلاقانه برای تبلیغ محصول شما است – فقط در شش ثانیه. Oreo یکی از این شرکت ها است.

انگور

د جدیدانواع و اقسام آن باعث می شود بازار دوستانه تر باشد. ویرایش سریعتر و بارگذاری سریع ، به معنای این است که شما می توانید به طور مکرر و با کیفیت بهتر بارگیری کنید. امکان بارگذاری از روی دوربین ، کمپین های بازاریابی دیجیتالی شما را نیز تقویت می کند – می توانید از فیلمهایی که قبلاً برای سیستم عامل های بازاریابی دیگر ایجاد کرده اید ، استفاده کنید تا بین سیستم عامل های مختلف خود قوام ایجاد کرده و بازاریابی خود را کمی راحت تر انجام دهید.

دیجیتال

نکات ما را در مورد چگونگی استفاده بیشتر از Vine به عنوان یک بستر بازاریابی بررسی کنید و ببینید آیا نوعی بازاریابی در رسانه های اجتماعی مناسب شماست یا خیر.

آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنبه های مختلف بازاریابی رسانه های اجتماعی هستید؟ دریافت دیپلم حرفه ای جدید ما در بازاریابی رسانه های اجتماعی. این در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین زمینه های مطالعه در بازاریابی دیجیتال است – از این عقب نمانید!

۱۰ روش برای یافتن استعداد دیجیتال در مکان های غیرممکن

مهارت های مورد نیاز دنیای تجارت امروز به طور مداوم در حال تکامل است. ۱۰ سال پیش اشتغالزایی که اکنون امری عادی است ، ایجاد نشده است.

در مواجهه با تحول دیجیتالی ، نیاز به نیروی کار با مهارت های خاص وجود دارد که می تواند درآمد و کمک به تحقق و فراتر از اهداف جدید تجاری کند.

دیجیتال

این یک بازار کار رقابتی ایجاد می کند و باعث می شود افراد با مهارت های طاقت فرسا در تقاضای زیادی قرار بگیرند. در حقیقت ، طبق ManPowerGroup ، ۳۸٪ از کل کارفرمایان در پر کردن فرصت های شغلی دچار مشکل شده اند در حالی که تقریبا نیمی از کل مشاغل ارسال شده توسط شرکت S&P 100 برای همان ۳۷ نقش بوده است.

بنابراین ، شرکتها چگونه می توانند ضمن پیروزی در رقابت ، به دنبال یافتن استعداد مورد نیاز خود بروند؟ بیایید رویکردهای غیر سنتی برای استخدام را بررسی کنیم.

استخدام

۱ What آنچه را که می خواهند به مردم بدهید

مطالعات متعدد درباره آنچه که هزاران سال (اکنون بزرگترین جمعیت جمعیتی) از کارفرمایان می خواهد ، بحث می کنند. ممکن است تعجب کنید که اکثر خواسته های شغلی هزاره به طور خاص با حقوق مربوط نمی شوند ، این همان چیزی است که شرکت ها برای چندین دهه به آن متضرر شده اند.

مواردی مانند حس هدف ، فرصت های آموزش بهتر و مدیران با کیفیت در صدر این فهرست قرار دارند. بنابراین برای جذب این نسل جدید از استعدادها ، ضروری است توضیحات روشنی در مورد مزایای شما و چگونگی مناسب بودن آن برای یک کارمند آینده ارائه دهید:

   

 • آیا به کارمندان خود امکان یادگیری مداوم را می دهید؟ یا برای شرکت در دوره ها تعهدی دریافت می کنید؟
   
 • آیا کارمندان می توانند برای کار داوطلبانه استراحت کنند؟ چگونه سازمان شما پس می گیرد؟
 •  

 • کارکنان با چه روشهایی می توانند بازخورد خود را در مورد مدیرانشان ارائه دهند؟ آیا اگر روابط کارمند یا مدیر کارایی نداشته باشد ، مسیرهایی وجود دارد؟

پس از تجزیه و تحلیل پردازش هایی که می توانید ارائه دهید ، مهم است که این کارهای خاص را در موارد خود بگنجانید:

   

 • شرح شغل
 •  

 • در طول مراحل مصاحبه
 •  

 • در فرهنگ محل کار

برای کارمندان آینده روشن کنید که آنها آنچه را که از شغل شما می خواهند دریافت می کنند ، به همین دلیل است که باید شما را از طریق رقابت انتخاب کنند.

۲ ٫ روی ادراک و شهرت تمرکز کنید

بازار خود را بشناسید ، نسبت به شهرت خود وسواس کنید و پیامهایی را که نامزدهای شما دریافت می کنند درک کنید. به عنوان مثال ، در طی پنج سال گذشته ، Glassdoor به جای یک تابلوی شغلی به یک پورتال شهرت شرکت تبدیل شده است. شکارچیان شغل بررسی های مربوط به Glassdoor را بررسی می کنند تا کارفرمایان فعلی و قبلی درباره سازمان چه فکر کنند.

طبق تحقیقات انجام شده توسط Harvard Business Review (HBR) ، شرکت هایی با ۱۰،۰۰۰ کارمند می توانند نزدیک به ۸ میلیون دلار برای استخدام تلاش و دستمزد هزینه کنند تا اعتبار کمتری را جبران کند. به طور خاص ، HBR کشف کرد که برای ترغیب یک نامزد به کار در یک شرکت با شهرت ضعیف ، ۱۰٪ افزایش دستمزد را می طلبد.

دلار

و طبق این گزارش ، ۶۹٪ از افراد متقاضی شغل با شرکتی که دارای شهرت بدی باشد شغل نمی گیرند. طبق گفته INC ، در سمت راست ، Glassdoor به ۶۲٪ از افراد متقاضی کار می گوید که درک آنها از یک شرکت پس از دیدن یک کارفرما پاسخ می یابد. به بررسی

برای جذب استعداد برتر ، درک شرکت خود را بازاریابی کنید و اینکه چگونه تقاضای رو به رشد نیروی کار را برآورده کند.

۳ ٫ از بازاریابی محتوا استفاده کنید

بازاریابی محتوا

با خاموش کردن شماره دو ، باید به فکر بازاریابی محتوا باشید.

هرچه چیزهای مثبت تری در مورد یک کسب و کار بداند ، احتمال دارد که بخواهد برای آنها کار کند. این امر باعث می شود تا آگاهی از فرهنگ یک شرکت از طریق یک استراتژی محتوای تحریک آمیز به یک مؤلفه مهم استخدام تبدیل شود. به عبارت دیگر ، دارایی هایی را ارائه دهید که کار با شما و تیم شما را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، این ویدیو استخدام شده از Zendesk را ببینید ، که برای کارآفرینان آینده ایجاد شده است تا نگاهی اجمالی به آنچه که می خواهید در آنجا کار کنند ، داشته باشید.

از همه اینها ، هنگام شکار برای یک شغل ، ۸۵٪ از افراد با موتور جستجو شروع می کنند. از منحنی جلو بروید و از نامزدها نام تجاری کنید.

۴ a یک فرآیند ارجاع را اجرا کنید

کارمندان شما مشتاق انجام این کار نیز هستند. براساس همین گزارش جدید ایالات متحده ، ۶۰٪ از کارمندان حداقل یک نفر را به موقعیت باز در داخل شرکت ارجاع داده اند و ۳۸٪ از کارمندان چندین کار نامزدی را برای مشاغل آزاد ارجاع داده اند.

در حالی که ممکن است یک استراتژی جدید برای استخدام نباشد ، مهمتر از همیشه استفاده از منابع موجود و استفاده از منابع ارجاع شده برای افراد داوطلب با کیفیت است.احتمالاً استخدام می شوند

۵ ٫ به قسمت بعدی نگاه کنید

کارمندان از راه دور و موقعیت های کلاهبرداری در چند سال گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. این که آیا یک کارمند فرصت های دورافتاده ای را بعضا ارائه می دهد ، یا به عنوان یک مقام تمام وقت ، یک کار ارزشمند برای اکثر کارمندان است.

در حقیقت ، یک نظرسنجی توسط Gallup نشان داد که برنامه ریزی انعطاف پذیر و فرصت های کار از خانه در واقع نقش اصلی در تصمیم یک کارمند برای گرفتن یا ترک شغل بازی می کند. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ تعداد کارگرانی که چهار تا پنج روز در هفته از راه دور کار می کردند ، از ۲۴-۳۲ درصد رشد کرد.

برنامه ریزی

سازمان ها اظهار داشته اند که کارگران از راه دور مولد تر هستند ، و به شرکت ها کمک می کنند با داشتن استعداد وسیع تری ، فاصله جنسیتی را ببندند. برای به دست آوردن مهارت های مورد نیاز ، به شهرها یا مناطق دیگر و کار انعطاف پذیر و از راه دور نگاه کنید ، استعداد لازم نیست برای استخدام در منطقه شما زندگی کند.

۶ ٫ به دنبال اوراق بهادار غیر منتظره

تابلوهای شغلی ، نمایشگاه های شغلی و رسانه های اجتماعی مطمئناً جایگاه خود را برای استخدام دارند. اما ، برای مشاغل با رقابت بالا ، خلاقیت بیشتری در نظر بگیرید.

۷ ٫ از فناوری پیشرفته استفاده کنید

برای ایستادگی از رقابت ، سازمان شما برای تمایز چه کاری می تواند انجام دهد؟

با استفاده از فن آوری های اجتماعی ، موبایل ، تحلیلی و cloud (SMAC) در یک سیستم عامل موبایل یا دیجیتال برای بهبود تجربه کارمند و نامزد ، تبدیل به یک شرکت HR دیجیتال شوید.

به گفته Deloitte ، سازمان ها هنوز زمان لازم برای پذیرش اولیه را دارند. کمتر از ۲۰٪ شرکت ها راه حل های بهره وری منابع انسانی و کارمندان خود را در برنامه های تلفن همراه مستقر می کنند و در حالی که معمولاً فناوری به عنوان راه آینده معرفی می شود ، تنها ۳۸٪ از شرکت ها در مورد یک استراتژی HR HR دیجیتال فکر کرده اند و تنها ۹٪ معتقدند که می توانند. آن را پیاده سازی کنید

با تبدیل استراتژی استخدام خود به یک راه حل دیجیتال ، آسان و قابل دسترسی ، می توانید در هنگام جذب نیرو از این رقابت جلوتر باشید.

۸ ٫ منابع بدون استفاده را جذب کنید

در بازار کار محکم ، مشاغل باید منابع غیرقابل استفاده را در نظر بگیرند ، مانند ۳/۸ درصد آمریکایی های دارای سن کار که بیکار هستند.

در حالی که ممکن است ننگ همراه با بیکاری طولانی مدت باشد ، تعریف شده است به عنوان هر کسی که بیش از ۲۷ هفته به دنبال شغل بوده است ، دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می شود فرد برای مدت طولانی بیکار شود.

در نظر بگیرید که در این بخش صفر است به خصوص کسانی که در شرایط عادی اقتصادی قادر به کار هستند ، اما با تبدیل شدن به بازار رقابتی ، نادیده گرفته شدند.

اکنون که بازار دوباره رونق گرفته است ، ممکن است این بخش از کارگرانی که می خواهند دوباره وارد نیروی کار شوند ، با سن گرایی یا عدم توانایی فنی روبرو شوند.

هنوز آنها برای یادگیری مهارت های جدید گرسنه هستند. با پیدا کردن افراد دارای لبه و آمادگی برای کار ، می توانید نیروی کار شخصیتی بسازید ، می توان مهارتهای فنی را آموزش داد.

۹ ٫ به دنبال فارغ التحصیلان مربوطه باشید

استخدام برای نقش های سطح ورودی می تواند فرصتی مناسب برای استخدام مهارت هایی باشد که شغل شما برای آینده نیاز دارد. به دنبال همکاری با کالج ها یا دانشگاه های مربوطه باشید که در زمینه های خاصی مانند فناوری یا داده ها تخصص دارند.

طبق گفته CareerBuilder ، ۷۴٪ از کارفرمایان برنامه ریزی کرده اند فارغ التحصیلان فارغ التحصیلان دانشگاهی را استخدام کنند ، این رقم نسبت به سال گذشته ۶۷٪ افزایش یافته است – این همچنین بالاترین نرخ ثبت شده توسط CareerBuilder در یک دهه است.

مدرکهای اخیری در گذشته در ورود به بازار کار مشکلی داشته اند ، اما با توجه به اینکه فناوری جدید در آموزش عالی گنجانیده شده است ، فارغ التحصیلان جدید احتمالاً تجربه فنی کاملی را قبل از ورود به بازار کار تجربه می کنند ، شاید حتی از استعداد بالاتری نسبت به همسالانی برخوردار باشد که ممکن است وارد نیروی کار شوند. ، پیش فناوری

۱۰ ٫ جذب جدید استخدام کنندگان

برای بازارهای بسیار رقابتی ، فقط داشتن یک موقعیت باز کافی نیست ، بلکه باید استعدادهای برتر را در آن فریب دهید.

برای مشارکت کنندگان برتر یک صنعت ، انگیزه کمتری برای درخواست وجود دارد. آنها احتمالاً در شرکت فعلی خود به خوبی رفتار می شوند ، و ایده بازسازی هفتمرزومه eir بیش از هر چیز زحمتی است. برای رفع این مشکل ، برخی از شرکت ها تا آنجا رفته اند که استخدام های جدید را برای درخواست موقعیت های خود پرداخت می کنند.

بیایید بگوییم که شما به دنبال یک طراح گرافیک هستید و یک پروژه خاص در کارها دارید. به جای گذر از روش های سنتی استخدام ، پرداخت هزینه های آنها را برای مشارکت در یک پروژه باز به عنوان آزمون – در نظر بگیرید – شاید به اندازه صد دلار. اگر آنها خوب پیش رفتند – و به خوبی با تیم شما همکاری کردند – گفتگو را به سمت اشتغال تمام وقت شروع کنید.

این رویکرد به شما امکان می دهد در حالی که خود را بالاتر از بیشتر کارفرمایان و نامزدهای شغلی قرار می دهید با طراح مصاحبه کنید.

استخدام در بازار امروز بازی دشوار است. با فشار دادن تیم خود برای ابتکاری و خلاقیت بیشتر ، می توانید به جذب استعداد برتر و به حداکثر رساندن دلارهای استخدام شده خود کمک کنید.

مشارکت کننده

نقش آموزش عالی در یک جامعه دیجیتال چیست؟

تا سال ۲۰۲۰ ، کارشناسان پیش بینی می کنند ۱٫۵ میلیون شغل دیجیتالیزه جدید در سراسر جهان وجود داشته باشد. در همین زمان ، در حال حاضر ۹۰٪ سازمان ها کمبود مهارت دیجیتالی را تأیید می کنند ، در حالی که ۱۲٫۶ میلیون بزرگسال در انگلستان فاقد مهارت های دیجیتالی اساسی هستند.
دیجیتال

در دورانی که منظر دیجیتال در حالت حرکت مداوم قرار دارد ، تدوین یک رویکرد آینده نگرانه به نوع آموزش که می تواند به کاهش شکاف مهارت های دیجیتال کمک کند و به نیروی کار فردا انعطاف پذیری برای سرمایه گذاری در فرصت ها و چالش های جدید می دهد ، امری ضروری است. .

سرمایه گذاری

ما در یک جامعه دیجیتالی زندگی می کنیم و با بودجه دولتی کمتر از گذشته ، به ویژه در آمریکا ، نقش آموزش باید تغییر کند تا ارزش ارائه دهد.

با توجه به این موضوع ، مربیان باید این سؤال را بپرسند: نقش آموزش عالی در جامعه دیجیتال چیست؟

شمول را ارتقاء می دهد

در یک دینامیک کلاس سنتی و آنچه برخی از آن ها را الگوی آموزش آنالوگ می نامند ، پیش فرض اینکه همه با همان سرعت عمل می کنند و همان نیازهای آموزشی را دارند می توانند موانع قابل توجهی ایجاد کنند.

در حالی که یک کلاس درس یا الگوی یادگیری دیجیتالی است که اغلب فقط به همان اندازه که فرد تدریس موثر است ، اما یک ابزار پویا فراهم می کند که می تواند تعدادی از فرصت ها را برای درگیر شدن ، شامل و پشتیبانی از طیف گسترده ای از دانش آموزان ، صرف نظر از موضوع مورد نیاز ، فراهم کند.

دانش آموز

روندها و رویکردهای نوظهور edtech ، از برنامه درسی دیجیتالی و آزمونهای تعاملی گرفته تا برنامه های یادگیری همهجانبه و توسعه یادگیری شخصی ، به زبان آموزان این امکان را می دهد تا ضمن تشویق تعامل در کلاسهای عمومی که توسط فناوری هدایت می شود ، اطلاعات مربوطه را به روشهایی متناسب با نیازهای شخصی خود جذب کنند.

یادگیری دیجیتالی اگر از یک رویکرد استراتژیک و شخصی استفاده شود ، کاملاً فراگیر است و در زمانی که فناوری به سطح قابل توجهی از پرفراز و نشیب رسیده است ، تعداد فزاینده ای از مردم می توانند به جای سقوط در شکافها از آن سود ببرند.

“ما در میانه یک انقلاب دیجیتال ، چه در داخل و چه در خارج از آموزش ، هستیم. این وظیفه ماست که این موضوع را بشناسیم و آن را به عنوان فرصتی ببینیم نه چیزی که باید از آن وحشت داشت. امید من این است که آینده آموزش و پرورش فرصت های خلاقانه متنوع تری را برای معلمان و دانش آموزان به ارمغان می آورد. “- کری گالاگر ، متخصص یادگیری دیجیتال ، دبستان مقدماتی سنت جان

هوش جمعی را تقویت می کند

به دلیل وجود بیش از حد ارتباط فن آوری دیجیتال ، به ویژه در بخش آموزشی ، پتانسیل هوش جمعی بسیار زیاد است.

پیچیدگی پیشرفت های edtech به این معنی است که دانش آموزان امروز می توانند از هر زمان دیگری به اطلاعات ، مطالب و منابع آموزشی بیشتری دسترسی پیدا کنند ، همچنین نظرات را به اشتراک بگذارند ، دانش خود را به همسالان خود اعطا کنند و در زمان واقعی و بدون مرزهای جغرافیایی از طریق برنامه های کاربردی تلفن همراه و آنلاین همکاری کنند. انجمن ها

اکنون ، دانش آموزان در تنظیمات آموزش عالی می توانند ضمن استفاده از فناوری مشارکتی ، ضمن یادگیری در کلاسهای آموزشی خود ، فراتر از سخنرانی با سیستم عاملهای مشترک و دسترسی به موبایل به مطالب ارزشمند ، تجربه یادگیری در کلاس خود را تقویت یا تقویت کنند ، رویکردی که غالباً از آن به عنوان ترکیبی فعال یاد می شود. یادگیری »(ABL).

موبایل

مؤسساتی مانند دانشگاه نورتهمپتون بریتانیا از این رویکرد حمایت می کنند که هوشی جمعی را تقویت می کند و در نهایت به همه افراد درگیر ابزار ، پشتیبانی و الهام بخش برای کسب حداکثر استفاده از آموزش عالی می دهد.

کیت کولسون ، رئیس توسعه یادگیری دانشگاه نورثمپتون ، در گفتگو با مجله e-Learning ، درباره یادگیری فعال ترکیبی اظهار داشت: “تمرکز روشن بر فعالیت دانشجویی ، که شامل تعامل متمرکز بین دانشجویان و مدرسین و همچنین دانشجو-دانشجو و دانشجو- محتوا. ABL اشکال مختلف “زمان تماس” را با یادگیری مستقل ترکیبی می کند. این به معنای “مطالعه مستقل” نیست. در یک زمینه ABL ، دانشجویان انتظار می رود استقلال و نمایندگی به دست آورند. وساطت و دید معلم محوری است. “

دانشجو

نوآوری و خلاقیت را ارتقا می دهد

این عصر جدید دیجیتالی باعث شده است تا دانش آموزان و آموزگاران بتوانند با تلاشهای آموزشی خود ، اکتشاف و آزمایش کنند ، بار دیگر با انجام فعالیتها و روشهای بسیار فراتر از رویکردهای سیاه و کتاب درسی سنتی.

علاوه بر ایجاد موانع یادگیری ، پویا کلاس درس می تواند صدای یا عقاید دانش آموزان خاصی را غرق کند – همه از همه یک بلندگو طبیعی نیست. اما ، با سیستم عامل های تعاملی الهام گرفته از edtech ، برنامه ها و پیشرفت ها ، همه صدا می گیرند. و این نوآوری ها الهام بخش خلاقیت است.

یکی از عناصر مثبت تحول فن آوری دیجیتال در آموزش استبخش l این واقعیت است که این واقعیت را برجسته کرده است که صفحه رایانه فقط یک نمایش اطلاعاتی نیست ، بلکه ابزاری همه کاره برای همکاری ، ایجاد و همچنین خلاقیت است.

به عنوان مثال دانشگاه یورک را بگیرید. موسسه پیشگام با درک امکانات خلاقانه بی رویه edtech در کلاس یا در محوطه دانشگاه ، ۱۸۸ پوند در آزمایشگاه های خلاقیت دیجیتالی جدید سرمایه گذاری کرده است.

با همکاری خلاق انگلیس ، علاوه بر مجموعه کوچکی از شرکای اصلی دیگر ، دانشگاه از این مراکز دیجیتال خلاق برای انجام تحقیقات ضروری استفاده خواهد کرد ، که بخش اعظم آنها با هدایت دانشجویی خواهد بود ، با توجه به استفاده از ابزارهای دیجیتال و نوآوریها برای به دست آوردن. نتایج قدرتمند

یورک با بهره گیری از پتانسیل گسترده بازی های دیجیتال و رسانه های تعاملی برای تأثیر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ماموریت دارد تا قدرت فن آوری های دیجیتال را در محیط آموزشی نشان دهد. از آنجا که این ابتکار عمل هنوز در مراحل ابتدایی خود است ، اطلاعات زیادی در مورد پیشرفت آن وجود ندارد – اما این یک شهادت واقعی برای تأثیر مثبت جامعه دیجیتال بر آموزش عالی است.

مهارت ها را توسعه می دهد و فناوری جدید را در آغوش می گیرد

سرعتی که تحولات چشم انداز دیجیتالی به وجود می آورد ، دانش آموزان و متخصصان را به داشتن یک طبیعت سازگار و مستلزم پایدار ماندن از روندهای نوظهور ، پیشرفت ها و فناوری ها بر مبنای مداوم ، می طلبد.

با اجرای برنامه های کاربردی موبایل ، محتوای دوره های آنلاین و ابتکارات پشتیبانی دانشجویی مبتنی بر وب برای اجرای روزمره یک موسسه ، این امکان را فراهم می آورد که نه تنها دانشجویان بتوانند مهارت های جدیدی را ورای حوزه های اصلی برنامه درسی تصحیح و توسعه دهند ، بلکه باعث تقویت ذهنیت برای یادگیری مادام العمر شوند. این توانایی را برای آنها فراهم می کند تا در آینده از چربی های لازم استفاده کنند و در آینده رقابتی باقی بمانند. این نه تنها به بستن شکاف مهارتهای دیجیتال جهانی کمک می کند ، بلکه ارزش مؤسسه شما را در مورد موفقیت دانشجویان نشان می دهد.

با تبدیل دیجیتالی ، به یک مؤسسه این امکان را می دهد تا فرهنگی را اتخاذ کند که بتواند فناوریهای نوظهور را در آغوش بگیرد و از آنها استفاده کند تا همچنان مرتبط باشند و نوآوری های جدیدی را ایجاد کنند که به آینده ، با تمام توان سوق پیدا کند.

مطالعات اخیر حاکی از آن است که نیروی کار تلفن همراه تا پایان سال ۲۰۱۸ دو برابر یا سه برابر خواهد شد ، زیرا تعداد فزاینده ای از کارگران از راه دور اکنون به وسایل تلفن همراه خود اعتماد می کنند. این کشف به تنهایی اهمیت پذیرش فن آوری های جدید موبایل و تجهیز نیروی کار فردا برای دنیای کاملاً جدید را برجسته می کند.

بوم شناسی یادگیری و روحیه کارآفرینی را پرورش می دهد

ماهیت باز ، مشارکتی و بیش از حد ارتباطی جامعه دیجیتال امروز بدان معنی است که اشتراک و دسترسی به دانش و اطلاعات محدودیت کمی دارد. به همین ترتیب ، فرصتهای جدید در مورد نقشهای شغلی دیجیتال و توسعه مشاغل در همه زمان ها پدیدار می شود.

وی با اشاره به گنجاندن فناوری دیجیتالی در آموزش عالی: با دادن صدایی به هر یادگیرنده که می تواند از طریق تعدادی از سیستم عامل ها و نقاط لمسی تقویت شود ، یادگیری دیگر تجربهای جداگانه نیست.

با ابزاری که به دانش آموزان امکان برقراری تعامل ، توسعه مهارت های خود و به اشتراک گذاشتن ایده های خود را در هر زمان ، روز یا شب می دهد ، بوم شناسی یادگیری بدست می آید – طرحی که در آن افراد می خواهند بطور مداوم دانش را به اشتراک بگذارند و کسب کنند – محیطی تحریک کننده که در آن همه برنده می شوند

این محیط زیست یادگیری همچنین یک ذهنیت خودکفایی را تشویق می کند که یادگیرندگان را به اتخاذ روحیه کارآفرینی مجهز می کند و خود را از فرصت های جدیدی برای موفقیت در آینده می سازد.

به عنوان مثال ، یکی از زمینه های توسعه دیجیتال حرفه ای که در حال حاضر رونق دارد ، اقتصاد عظیم است – چیزی که ۱۶ میلیون نفر فقط در ایالات متحده شرکت می کنند.

در تعدادی از بخش ها و حرفه ها ، افراد می توانند به این اکوسیستم ضربه بزنند ، پروژه هایی را انتخاب کنند و یا خدماتی را ارائه دهند که به آنها امکان می دهد زندگی سالم و با ارزشی را به صورت آزاد انجام دهند – و با ارتقاء روحیه کارآفرینی در اوایل ، آموزش های عالی می توانند به دانشجویان خود بدهند. مهارت های پیشرفت در چنین منظره ای

نتیجه گیری

تأثیر فن آوری دیجیتال در آموزش عالی کاملاً مرفه است زیرا متمرکز است و به همه این امکان را می دهد که بدون تعصب ، موانع و محدودیتها به اطلاعات زیادی از ارزشمند خود دسترسی پیدا کنند – قدرت یادگیری و ادامه یادگیری.

با در آغوش گرفتن جامعه دیجیتال همیشه در حال تحول و بهره برداری از سیستم عامل های جدید ، تحولات و روش های جدید با رویکرد خلاقانه ، استراتژیک ، با اشتیاق به تدریس ، می توان تجربه آموزش عالی را ارتقا داد.

در نتیجه ، دانشگاه ها ، دانشکده ها و ارائه دهندگان آموزش ، افراد خلاق ، خلاقانه و آینده نگر را در آینده پرورش می دهند که برای دستیابی به موارد عالی پیشرفت می کنند.جامعه گسترده تر.

دن هیوز

۱۳ پیشرفت هایی که آموزش عالی را در سال ۲۰۱۸ به چالش می کشد [اینفوگرافیک]

به گفته ۳۲،۰۰۰ دانشجو ، فقط یک سوم معتقد است که با مهارت و دانش لازم فارغ التحصیل می شوند در بازار کار (۳۴٪) و در محل کار (۳۶٪) موفق باشند در حالی که فقط نیمی معتقدند عمده آنها منجر به یک کار خوب می شود.

دانشجو

این یک واقعیت واضح برای کسانی است که در بخش آموزش هستند. اما از آنجا که بازار کار از نظر مهارتهای لازم – به ویژه هنگامی که دانش دیجیتالی به دست می آید – تقاضا بیشتری پیدا می کند – قابلیت هایی که دانش آموزان در فارغ التحصیلی دارند ، باید انطباق و تکامل یابد.

دیجیتال

با تغییر بسیار زیاد به دلیل ایجاد اختلال در دیجیتال در صنایع و بازارهای جهانی ، بخش آموزش فرصت منحصر به فردی دارد. دانش آموزان اکنون می خواهند مهارت هایی را یاد بگیرند که به نقش های روزانه خود کمک کرده و فرصت های تبلیغاتی را ایجاد می کنند ، در حالی که شرکت ها می خواهند فارغ التحصیلانی را استخدام کنند که مهارت های لازم را برای هدایت تحول دیجیتال داشته باشند.

استخدام

اما با فرصت ها چالش هایی پیش می آید. جدیدترین اینفوگرافیک ما به بررسی ۱۳ تحولاتی می پردازد که آموزش عالی در سال ۲۰۱۸ و بعد از آن را به چالش می کشد تا به شما در جهت یابی در منظره در حال تغییر کمک کند …

بروشور دوره بازاریابی رسانه های اجتماعی
به * – هیچ آموزش برای مشارکت آموزشی خودآموز شرکت مشارکت آموزشی
نام *
نام خانوادگی *
وضعیت چشم انداز -None-A Lead New- بدون تماس با B 10٪ NotualCC 30٪ InD واجد شرایط ۵۰٪ ثبت نام تأیید شده / پرداخت نشده ۷۰٪ ثبت نام تأیید شده ۸۰٪ برنامه StageF 90٪ صورتحساب G 95٪ سپرده پرداخت شده ۱۰۰٪ PaidI 0٪ سرب واجد شرایط OutJ PostponedK LostL DuplicateM به یک PartnerN به اطلاعات مربوط به اشتباه کاذب مراجعه شده است تلفن تلفنی نیست کار نمی کند مراجعه به مجوز SalesP به بازاریابی مراجعه شده به مشاغل وب سایت مراجعه به مشاغل TeamP ارجاع شده به TeamP ارجاع شده به Corporate TeamQ مراجعه شده توسط یک پرسشنامه / StudentR بسته شده توسط عملیات
ایمیل *
نام شخص
تلفن *
کشور * -None-متحده KingdomUnited StatesIrelandAustraliaAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua و BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia و HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish اقیانوس هند TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral آفریقایی RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (کیلینگ) IslandsColombiaComorosCongoCongo، دموکرات RepublicCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial جزایر GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (مالویناس) جزایر فارو IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench سرزمین های جنوبی گابن ، گامبیا ، جورجیا آلمان ، Gana GibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaiti جزایر هارد و جزایر مک دونالد هولی را مشاهده کنید (V atican شهر کشور) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran، RepublicIraqIsle اسلامی ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea، RepublicKorea، RepublicKosovoKuwaitKyrgyzstanLao دموکراتیک خلق، حزب دموکرات RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan عرب JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia مردم، یوگسلاوی سابق RepublicMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia، فدرال StatesMoldova، RepublicMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern IrelandNorthern مارینا IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian قلمرو، OccupiedPanamaPapua جدید GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint کیتس و NevisSaint لوسیا سنت پیر و میکلون Saint Vincent & The GrenadinesSamoaSan MarinoSao تومه و PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth گرجستان و ساندویچ جنوبی IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard و ژان MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian RepublicTaiwan عرب، استان ChinaTajikistanTanzania، ایالات RepublicThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad و TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks و کیکو IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited عرب EmiratesUnited ایالات جزایر کوچک حاشیهای NamVirgin IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet، جزایر BritishVirgin،U.S.Wallis & FutunaWahara SaharaYemenZimbabweZambia
کی می خواهید تحصیل کنید؟ -هیچ- به محض وجود مکانی در ۱-۳ ماه در ۳-۶ ماه فقط در حال حاضر تحقیق می کنید
عضویت در خبرنامه
استعلام رویداد
ابتدا روی کانال کلیک کنید
کانال آخرین کلیک
متوسط ​​آخرین کلیک
ابتدا روی صفحه فرود کلیک کنید
صفحه فرود آخرین کلیک
ابتدا روی کمپین کلیک کنید
کمپین آخرین کلیک
مدت آخرین کلیک
صفحات بازدید شده
تعداد بازدیدهای وب سایت
زمان در وب سایت گذشت
منطقه زمانی
دوره
دوره علاقه -None-PDDM-WebPG-WebMA-WebPDMM-WebPDSM-WebPDSMM-WebPDSP-WebPDDS-Web Modules IndividualCorporate StudentCorporate OptionunityPartnociation OptionunityReferred از Persessect / StudentRefer to IBATRefer to ECommerce for Review
فرم URL

بروشور

کلوداگ اوبراین

متخصص ارشد محتوا

آموزش بروشور برنامه شریک آموزش
وضعیت خط لوله -None-1- سرب جدید ۱۰٪ مشاغل اولیه۱۵٪ تماس با تأسیس ۲۰٪ انتصاب ۳۰٪ سربدار واجد شرایط ۴۰٪ پیگیری قرار ملاقات ۵۰٪ فرم درخواست Sent70٪ فرم درخواست برگشت یافته ۷۵٪ قرارداد آماده شده ۸۰٪ قرارداد ارسال شده۹۰٪ قرارداد برگشتی ۹۵٪ صورتحساب ۱۰۰٪ پرداخت شده Lost0٪ Duplicate0٪ سرب واجد شرایط Out0٪ ارجاع شده به B2C0٪ ارجاع شده به تیم شرکت ۰٪ ارجاع شده به سایر بخش ها ۰٪ Non Contactable0٪ واجد شرایط (زیر شریک زندگی) ۰٪ به تعویق افتاده ۰٪ Ignite0٪ تحقیق (فقط خارج از محدوده)
نوع * -دانشگاه شخصی دانشگاه کالج خصوصی شرکت ارائه دهنده آموزش جهانیطبقه دولت بعدی
نام مخاطب *
عنوان شغل
ایمیل *
شماره تلفن *
نام شرکت *
نه دانشجویان در هر سال – هیچکدام از کمتر از ۱۰۰۱۰۱ تا ۵۰۰۵۰۱ تا ۱۰۰۰۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بیش از ۵۰۰۰
کشور * -None-AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua و BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia و HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish اقیانوس هند TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral آفریقایی RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (کیلینگ) IslandsColombiaComorosCongoCongo، دموکرات RepublicCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial جزایر GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (مالویناس) جزایر فارو IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench جنوبی TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea -BissauGuyanaHaiti جزایر هارد و جزایر مک دونالد هولی (استان ایالت واتیکان) هندوراسHong Kon gHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran، RepublicIraqIrelandIsle اسلامی ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea، NorthKorea، SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLao، دموکراتیک خلق RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan عرب JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia، یوگسلاوی سابق RepublicMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia، فدرال StatesMoldova، RepublicMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlands / HollandNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern مارینا IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian قلمرو، OccupiedPanamaPapua جدید GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint کیتس و NevisSaint LuciaSaint پیر و MiquelonSaint وینسنت & the GrenadinesSamoaSan MarinoSoo Tome & Princee عربستان سعودی سنگال SerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth گرجستان و جنوب ساندویچ IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard و ژان MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian RepublicTaiwan عرب، استان ChinaTajikistanTanzania، ایالات RepublicThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad و TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks و کیکو IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited عرب EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited ایالات جزایر کوچک حاشیهای IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin، جزایر BritishVirgin، U.S.Wallis و FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
عضویت در خبرنامه
پرس و جو
ابتدا روی کانال کلیک کنید
کانال آخرین کلیک
اول روی متوسط ​​کلیک کنید
متوسط ​​آخرین کلیک
ابتدا روی صفحه فرود کلیک کنید
صفحه فرود آخرین کلیک
ابتدا روی کمپین کلیک کنید
کمپین آخرین کلیک
اولین کلیک کنید

مدت آخرین کلیک
زمان در وب سایت گذشت